Kansainvälisessä tiedeyhteisössä on hämmästelty sitä, mihin suuntaan Suomen koulujärjestelmä on matkalla. Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen sijoitus oppilaiden taitoja mittaavissa Pisa-tuloksissa esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden osalta on laskenut radikaalisti.

– Ongelma ei ole erilaisten opetusmenetelmien kokeilu, vaan kaiken uudistaminen päätä pahkaa pelkästään uudistamisen vuoksi, sekä toimivien perinteisten menetelmien jättäminen pois, toteaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Opettajat väsyneitä, opetusta häiritään

Kansainväliset professorit ja koulutustutkijatkin ovat ihmetelleet ja harmitelleet sitä, miksi Suomessa alettiin uudistaa koulujärjestelmää ja tehdä ideologisia koulukokeiluja vastoin tutkimustietoa. Pisa-tuloksiin vaikuttavat monet tekijät, mutta tutkimusnäyttö viittaa vahvasti siihen, että uusilla opetusmenetelmillä on suuri vaikutus oppimistulosten
heikentymiseen.

– Yksi suurimmista syistä esimerkiksi opettajien jaksamisen vähenemiseen ja opetuksen häiriintymiseen on erityisoppilaiden sisällyttäminen tavallisille luokille. Erityisoppilaita sekä kieltä osaamattomia maahanmuuttajia tulisi opettaa omilla luokillaan kaikkien viihtyvyyden
ja oppimisen parantamiseksi, huomauttaa PS-Nuorten varapuheenjohtaja Toni Jalonen.

Muutoksia tehtävä harkiten

Perussuomalaiset Nuoret näkee, että hyväksi todettuja menetelmiä ei ole syytä mennä muuttamaan suin päin pelkästä uudistamisen halusta, vaan uudistusten tulee aina palvella asiaansa.

– Suomi oli aiemmin tunnettu hyvistä Pisa-tuloksistaan maailmanlaajuisesti; tehkäämme parhaamme
maamme nostamisessa takaisin kärkikastiin.

SUOMEN UUTISET