Perussuomalaisten eduskuntaryhmä antoi tänään kolme lausuntoa Puolustusministeriölle: Ulkomaiset maanostot sotilasalueiden läheltä estettävä, vapaaehtoinen maapuolustuskoulutus puolustusvoimien ohjaukseen ja Jehovan todistajien asevelvollisuutta koskeva erivapaus on kumottava.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tänään 13.7. antanut Puolustusministeriölle pyynnöstä kolme lausuntoa koskien kansallista turvallisuutta. Lausunnot koskevat sotilaallisesti tärkeiden alueiden käyttöä, vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämistä sekä Jehovan todistajien asevelvollisuusvapautuksen kumoamista.

Ulkomaiset omistukset sotilaallisesti tärkeiden kohteiden lähellä estettävä

PS:n esityksessä ehdotetaan, että valtio voisi jatkossa pakkolunastaa kiinteistökohteita sotilaallisesti tärkeiden kohteiden läheltä ja että valtiolla olisi etuosto-oikeus tällaisiin kohteisiin. Lisäksi ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden maakaupat tällaisilta alueilta tulisivat luvanvaraisiksi.

– Vihdoin järkeä tähän hommaan, jossa kuka vain on voinut ostaa kiinteistöjä strategisesti tärkeistä paikoista. Olisimme voineet kannattaa vieläkin jyrkempiä ehtoja ja ulottaa lunastusoikeuden myös jo tehtyihin kauppoihin. Tätä pitää selvittää, kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jari Ronkainen (ps.) toteaa.

Vapaaehtoinen maanpuolustus kestävälle pohjalle

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPKY) toimintaa ollaan siirtämässä Puolustusvoimien alaisuuteen. Tällä koulutukseen haetaan jatkuvuutta, parempaa tarkoituksenmukaisuutta sekä nousujohteisuutta, kun suurempia joukkoja voidaan kouluttaa kerralla ja jatkuvien koulutusohjelmien mukana toisin kuten nyt. Lisäksi 16-18-vuotiaille voitaisiin antaa varusmiespalvelukseen valmistavaa koulutusta. Perussuomalaiset kannattaa esityksiä.

– Erittäin tärkeänä yksityiskohtana eduskuntaryhmä haluaa nostaa sen, että jatkossa koulutus on mahdollista harjoittaa sodanajan yksikölle, joka toimii esimerkiksi ryhmänä, eikä vain yksittäisille taistelijoille yksittäisen sotilaan taitoja, kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Mika Raatikainen (ps.) perustelee.

– Kaiken kaikkiaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää vapaaehtoisten reserviläisten sotilaallisten perustaitojen ylläpitämistä ja kehittämistä ensiarvoisen tärkeänä, sillä Suomen puolustus nojaa osaavaan ja laajaan reserviin.

Jehovan todistajat asevelvollisiksi

Jehovan todistajien niin sanottu vapautuslaki esitetään kumottavaksi. Laki on vapauttanut Jehovan todistajat asepalveluksesta. Perussuomalaiset pitävät kumoamista perusteltuna perustuslaillisen yhdenvertaisuuden ja maanpuolustuksen näkökulmasta.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää ensiarvoisen tärkeänä eri uskontokuntien tasapuolista kohtelua asevelvollisuusasioissa sekä tietysti asevelvollisuusjärjestelmän turvaamista niin, että uskottava maanpuolustuskyky säilyy. Näistä syistä eduskuntaryhmä pitää ratkaisuvaihtoehtoa toimivana ja tasapuolisena. Se, että muitakin uskontokuntia alettaisiin vapauttaa asepalveluksesta, voisi johtaa vaaralliseen puolustuskyvyn heikkenemiseen, sillä Suomen puolustus nojaa asevelvollisuusjärjestelmään ja laajaan, osaavaan reserviin, kansanedustajat lausuvat.

SUOMEN UUTISET