Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa voimakkaasti kantaa lapsiin kohdistuvan jengiväkivallan ehkäisemiseksi. Viime päivinä mediassa laajalti esillä olleet väkivallanteot ovat kohdistuneet suomalaista syntyperää oleviin n. 10–18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Uhrien määrä on suuri, ja osa on saanut ovat saaneet pahojakin vammoja mm. pistohaavoja ja luunmurtumia. Eduskuntaryhmän kaksi poliisikansanedustajaa Tom Packalén ja Mika Raatikainen vaativat, että ongelmiin reagoidaan.

– Yhteiskuntarauhamme on järkkymässä. Epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan seuraukset ovat realisoituneet pahimmalla mahdollisella tavalla, ryhmän kaksi poliisikansanedustajat kertovat tiedotteessaan.

Kansanedustajien mielestä on selvää, että kotouttamistoimet ovat epäonnistuneet, ja maahanmuuttajat itsekin ovat tutkimusten mukaan sitä mieltä, että kotouttamistoimista ei ole ollut konkreettista hyötyä. Maahanmuuttopolitiikassa pitää panostaa siihen, että kotouttamistoimet ovat vaikuttavia eikä pelkkää silmänlumetta. Lisäksi on jatkossa harkittava maahanmuuttajien taustan ja kotouttamistoimenpiteiden välistä  yhteyttä.

– Jotta kotouttamistoimet onnistuvat, tulee myös miettiä sitä, mistä maahanmuuttajat tulevat. On selvää, että samankaltaisista kulttuurisista oloista tuleville henkilöille integroituminen maahamme ja yhteiskuntaamme on helpompaa kuin niille, joiden kulttuuritausta poikkeaa omastamme, edustajat toteavat. Maahanmuuttopolitiikan suuntaa on muutettava, ja siihen tarvitaan yhteinen puoluerajat ylittävä tahtotila, Packalén ja Raatikainen toteavat.

PS VERKKOTOIMITUS