Punainen Risti tunnetaan maailmalla katastrofiapuhankkeista ja sodan uhrien tukemisesta. Mutta kuuluuko kansalaisten somekeskustelun valvominen todellakin Punaisen Ristin toimialaan? SPR osallistui viime talvena Euroopan komission hankkeeseen, jossa tarkoituksena oli vihapuheen seuraaminen ja sen poistaminen sosiaalisesta mediasta. Ilmiantokampanjan seurauksena kaksi kolmesta SPR:n vihapuheeksi leimaamista viesteistä joko poistettiin tai niiden näkyvyyttä rajoitettiin. Suomen Uutiset kysyi SPR:ltä, yritettiinkö sensurointikampanjalla vaikuttaa tammikuussa järjestettyjen presidentinvaalien viestintään.

Kansainvälinen Punainen Risti on jo kymmenien vuosien ajan vaalinut puolueettomuutta perusperiaatteenaan. Yhdistys vakuuttaa, ettei se milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

Entä Suomessa?

Suomen Punainen Risti (SPR) kutsuttiin viime talvena mukaan Euroopan komission käynnistämään hankkeeseen, jossa etsittiin vihapuhetta ja pyrittiin sen poistamiseen sosiaalisesta mediasta. Hanketta lähti Suomessa toteuttamaan SPR:n hallinnoima Ei rasismille! – hanke yhdessä yhden vapaaehtoisen kanssa.

Käytännön toteutus eteni siten, että SPR:n työryhmä seuloi vihapuheeksi katsomiaan postauksia Facebookista, Youtubesta ja Twitteristä marras-joulukuussa 2017, kuuden viikon ajan. Jokaiseen SPR:n vihapuheeksi katsomaansa postaukseen SPR merkitsi lainkohdan, jolla perusteella kyseinen postaus oli SPR:n mielestä vihapuhetta.

SPR laati aineistosta excel-taulukon ja lähetti sen kuvakaappauksen ja sivun linkin kanssa eteenpäin kullekin sosiaalisen median ylläpitäjälle, joka teki lopullisen päätöksen ilmoitetun postauksen poistamisesta. Osasta ilmoituksista SPR käytti ’luotettu liputtaja’ (engl: trusted flagger) -työkalua ja osassa yleistä ilmoituskanavaa.

Asia nousi torstaina kiivaan keskustelun aiheeksi, kun Suomen sananvapausasioista huolestuneet verkkokeskustelijat havaitsivat SPR:n aiemmin julkaiseman tiedotteen.

Mistään ei voi tarkistaa, mitkä viestit SPR totesi vihapuheeksi ja millä perusteella

Toisin sanoen SPR omine lupineen puuttui kansalaisten kirjoittamiin viesteihin ja ryhtyi kantelemaan niistä. Epäasiallisista some-viesteistä ilmoittamiseen on tietysti jokaisella aina mahdollisuus, mutta SPR:n toiminta on ollut laajamittaista sekä järjestelmällistä.

Edellä sanotun kaltaiseen vihapuheen seulontaan liittyy myös toiminnan salaaminen, sillä mistään ei ole mahdollista tarkistaa, mitkä viestit SPR on todennut vihapuheeksi ja millä perusteilla vihapuhe on todettu. SPR ainoastaan ympäripyöreästi tiedottaa, kuinka ”etnisyyteen, uskontoon, pakolaisiin ja maahanmuuttajiin liittyvät viestit olivat vihapuheen syy lähes 70 %:a kaikista ilmoituksista.

SPR ei ole viranomainen, vaan se on yksityinen järjestö, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa avustuksina julkisista varoista. SPR:n merkittävimmät rahoittajat ovat Suomen ulkoministeriö sekä Euroopan komissio.

SPR:n keräämä aineisto on komission hallussa

Suomen Uutiset tavoitti SPR:n rasisminvastaisen työn ja yhdenvertaisuuden asiantuntijan Janette Grönforsin. Hänen mukaansa ei ole enää saatavilla taulukkoa tai muutakaan aineistoa, josta tiedot vihapuheeksi ilmoitetuista postauksista voisi tarkistaa.

– Taulukosta ilmenee, mitä olemme merkinneet vihapuheeksi. Se on lähetetty silloin aikoinaan tarkastelujakson jälkeen komissiolle, ja aineisto on heidän hallussaan, Grönfors sanoo.

SPR:n mukaan sillä ei ole enää hallussaan aineistoa tai sen kopiota väitetystä vihapuheesta jonka perusteella ilmoitukset on tehty.

– Meillä ei ole sitä aineistoa, joka on lähetetty komissiolle. Emme ottaneet siitä kopiota, koska meillä ei ollut käyttöä keräämällemme materiaalille.

Grönfors sanoo, kuinka viestien tarkastelun seurauksena useita viestejä myös poistettiin somesta.

– 60-70 prosenttia ilmoittamistamme viesteistä joko poistettiin tai niiden näkyvyyttä rajoitettiin. Enimmäkseen vihapuhetta havaittiin Facebookissa tai Youtubessa. Twitterissä sitä ei juurikaan ollut.

Poliisihallitus mukana hankkeessa

SPR:n vetämässä hankkeessa oli mukana myös yksi vapaaehtoinen henkilö, joka tarkasti viestejä. Grönfors kertoo katsoneensa myös itse suurimman osan vihapuhepostauksista läpi. Grönforsin mielestä hänellä on pätevyys tunnistaa vihapuhe.

– Päätehtäväni ei sinänsä ole tarkastella vihapuhetta. Minulla on kuitenkin pitkä kokemus, yli 30 vuotta yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusasioista joten katson olevani kykenevä tunnistamaan vihapuheen. Myös Poliisihallitus, joka oli mukana hankkeessa, katsoi, että asiantuntemukseni riittää.

Voitko määritellä, mitä tarkoitat vihapuheella?

– Jos siinä hyökätään sanallisesti tiettyä ryhmää kohtaan joko halventavasti tai uhkailemalla, niin kyse voi olla vihapuheesta.

”Aina on se mahdollisuus, että teimme virheitä”

Grönfors myöntää virheen mahdollisuuden, eli sen että vihapuheeksi on mahdollisesti ilmoitettu myös sellaisia postauksia, jotka objektiivisesti katsoen eivät ole vihapuhetta.

– Aina on se mahdollisuus, että teimme virheitä. Ilmoituksiamme on kuitenkin ottanut vastaan lainoppineita henkilöitä. Ilmoittamamme viestit on siis myös tarkistettu some-alustojen ylläpitäjien taholta ja vasta sen jälkeen ne on todettu vihapuheeksi.

Komission käynnistämään hankkeeseen osallistuivat lähes kaikki EU-jäsenvaltiot. Grönforsin mukaan vain osa vihapuheeksi esitetyistä postauksista kaikkien mukana olleiden maiden osalta täyttivät vihapuheen kriteerit.

SPR:n vihapuheseulonta ajoittui presidentinvaalien alle. Grönforsin mukaan vaaleihin liittyvää tai keneenkään presidenttiehdokkaaseen kohdistuvaa vihapuhetta ei havaittu.

– Ei ainakaan siihen aikaan, kun me etsimme viestejä. Presidentinvaalit eivät siis näkyneet toiminnassa mitenkään enkä ole itse havainnut ainuttakaan postausta, joka olisi liittynyt presidentinvaalikampanjaan.

Kuinka paljon pyritte estämään vaaleihin liittyvää keskustelua siten, että ilmoititte tällaista keskustelua vihapuheeksi?

– Meillä ei ollut puhetta tällaisesta. Vaalit eivät olleet ajankohtainen aihe silloin, kun me etsimme vihapuhetta. Vaalit eivät siis olleet millään tavalla esillä eivätkä ne liity millään tavalla toimintaamme.

Kuntavaaleihin rakennettiin kyttäysjärjestelmä oikeusministeriön tuella

Suomen Uutiset on aiemminkin kiinnittänyt huomiota SPR:n kiihtyvään poliittiseen osallistumiseen. Järjestö lobbaa translakia, tukee feministejä ja vaatii pakolaiskiintiön nostamista, vaikka järjestön toimintaperiaatteisiin kuuluu pidättäytyminen poliittisista ristiriidoista.

Tämän lisäksi Suomen Uutiset kertoi viime lokakuussa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön myötävaikutuksella rakennetusta massiivisesta seurantajärjestelmästä, jolla ehdokkaita kytättiin ”vihapuheen” varalta. Oikeusministeriön yhteydessä toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu pyrki viime keväänä löytämään useiden kuntavaaliehdokkaiden some-tileiltä vihapuhetta tekoälyn avulla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vaati poistamaan ehdokkaiden viestejä sosiaalisesta mediasta.

Lisätty 10.8 klo 16:45 viittaus seitsemään perusperiaatteeseen.

SUOMEN UUTISET