Perussuomalaisiin suhtaudutaan selvästi positiivisemmin kuin vajaat puoli vuotta sitten lokakuussa 2018. Puolueeseen positiivisesti suhtautuvien suomalaisten määrä on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä. Näin kertoo tuore, puolivuosittain julkaistava puoluebarometri.

Kantar TNS Oy:n tekemässä puoluebarometrissä arvioitiin suomalaisten suhtautumista puolueisiin.

Vihreillä paras imago

Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Vihreään liittoon. 45 prosenttia suhtautuu siihen tällä hetkellä erittäin tai melko myönteisesti. Sosialidemokraatit saavat kansalta lähes yhtä lämpimän vastaanoton (42 %).

Kaikkiaan 35 prosentin käsitys kokoomuksesta on vähintään melko positiivinen. 34 prosentilla on vastaavia ajatuksia keskustasta. Melkein yhtä moni (32 %) ajattelee vasemmistoliitosta myönteisesti. Perussuomalaiset herättää suurista puolueista tällä hetkellä vähiten positiivisia ajatuksia (24 %) suomalaisissa.

Perussuomalaisiin (ero +6 %-yksikköä) ja vihreisiin (+3) suhtaudutaan positiivisemmin kuin vajaat puoli vuotta sitten (lokakuussa 2018). Suomalaisten näkemykset vasemmistoliitosta (ero -5 %-yksikköä) puolestaan ovat hieman kielteisemmät kuin viime syksynä. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n osalta tilanne on käytännössä
muuttumaton.

Lukujen muutos vuodesta 2014

Kun tuoreita tuloksia vertaa lokakuuhun 2014, havaitsee että kahdeksan prosenttiyksikköä useampi suhtautuu nyt myönteisesti SDP:hen. Vihreistä ajattelee myönteisesti tällä hetkellä 15 prosenttiyksikköä useampi kuin silloin. Myös suhtautuminen vasemmistoliittoon on tällä hetkellä positiivisempaa kuin syksyllä 2014 (ero + 4 prosenttiyksikköä).

Keskustaan myönteisesti suhtautuvia on nyt 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin syksyllä 2014. Perussuomalaisten lasku vuodesta 2014 on kolme prosenttiyksikköä.

Kokoomuksesta ajatellaan tällä hetkellä täysin samalla tavalla kuin lokakuussa 2014.

Pitkällä aikavälillä (syksystä 1992) SDP:n tuore tulos on sen toiseksi paras. Vastaavana ajankohtana Vihreään liittoon on suhtauduttu nykyistä myönteisemmin vain kahdesti. Vasemmistoliitokin tuorein tulos on erittäin hyvä, kun sitä vertaa aiempiin tutkimuksiin. Nyt saavutettu on koko aikasarjan toiseksi paras noteeraus.

Hallitus vs oppositio

Hallitus on toiminut hyvin kahdeksan ja melko hyvin 27 prosentin mielestä. Runsas neljäsosa (27 %) pitää sen toimintaa melko huonona, yhtä monen (27 %) antaessa sille huonon arvosanan.

Oppositio on kansalaisten mielestä selvinnyt hieman heikommin kuin hallitus. Viisi prosenttia arvioi opposition onnistuneen tehtävässään hyvin, 25 prosenttia melko hyvin. 17 prosentin mielestä se on onnistunut huonosti esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. 38 prosenttia ajattelee sen toimineen melko huonosti. Toisaalta oppositiota koskevat arviot ovat parantuneet lokakuusta 2015 lähtien. Melkein joka kerta tyytyväisiä on löytynyt enemmän kuin edellisessä mittauksessa. Tuore tulos on nykyopposition paras noteeraus.

Kaikkien oppositiopuolueiden kannattajien selkeät enemmistöt ilmaisevat tyytymättömyytensä hallituksen toimintaan. Valtaosa sosialidemokraateista (83 %) ja vasemmistoliittolaisista (80 %) suhtautuu hallituksen toimintaan kielteisesti. Perussuomalaisista samoja ajatuksia on 71:llä ja vihreistä 73 prosentilla.

SUOMEN UUTISET