PENTTI HELIN

Olen 51-vuotias urheilu- ja järjestömies sekä filosofian maisteri Helsingistä. Sitoudun työtehtäviini antaumuksella enkä pelkää painetta. Tarvittaessa panen kaiken peliin. Uskon kovan työn palkitsevuuteen. Tuttavat ovat kutsuneet minua: Helin – kaikki peliin, joka kuvaa hyvin minua ihmisenä.

Pidän itsestään selvänä, että perussuomalaiset on Suomen suurin puolue EU-vaalien jälkeen. Tämä on välttämätön torjuntavoitto Euroopan integraatiokehityksen pysäyttämiseksi. Pienen ihmisen etu tulee ennen kasvotonta ja ryvettynyttä Euroopan unionia.

Toimintani niin 20 vuotta yrittäjänä kuin 10 vuotta opettajana tukee puoluesihteerin asemaa toimia puolueen julkisivuna puheenjohtajan varjossa. Saavuttamani amerikkalaisen jalkapallon EM-hopea vuodelta 1991 vahvistaa rooliani todellisena joukkuepelaajana.

Näen puolueen ensisijaisena tehtävänä ideologian ja päätöksenteon terävöittämisen. Perussuomalaisten tulee viipymättä aloittaa opintokerhotoiminta, joka lujittaisi puoleen kenttäväen puoluetietoisuutta ja vahvistaisi maaseudun samanarvoisuutta.

Maanlaajuiset poliittiset kokoontumiset lisäisivät yhteisöllisyyttä puolueessa. Paikalliset puolueen jäsenet voisivat näin tutustua paremmin toisiinsa.

Veikko Vennamo perusti aikoinaan SMP:n, koska suurtilallisten asialla olleet muut puolueet olivat unohtaneet pienviljelijät, tuon ajan väliinputoajat. Ja Vennamon poliittista perintöä tulee vaalia. Unohdettu kansa ja väliinputoajat tulee huomioida. Vennamon-Soinin linja pitää ja vahvistuu tulevaisuudessa.

Esittelyvideo:


SEPPO HUHTA

Ehdokkuudestani puoluesihteeriksi on keskusteltu viime syksystä lähtien. Halusin kuitenkin odottaa nykyisen puoluesihteerin päätöstä, koska minusta se oli oikein. Nykyinen puoluesihteerimme Ossi Sandvik on hoitanut tehtäväänsä uutteruudella ja tuloksia on tullut, mistä viidet voitetut vaalit kertovat. Kun Sandvik ilmoitti, että ei ole enää käytettävissä, niin asettauduin ehdolle.

Minulla on vankka järjestökokemus pitkältä ajalta ja valtio-opillinen koulutus. Olen mm. toiminut Radio- ja Televisiotoimittajien Liiton – käytännössä – puolipäiväisenä järjestöpuheenjohtajana kolme vuotta ja Suomen Journalistiliiton valtuustossa olin seitsemän vuotta. Olen myös ollut kahteen kertaan Suomen yrittäjien jäsen.

Toimittajan ammatissa ja lukuisten luottamustehtävieni kautta tunnen suomalaisen yhteiskunnan ja sen toimijat niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla. Olen kaupunginvaltuutettu – toista kautta. Vedin viime vuonna Espoon 1,6 miljardin euron loppusummaan päätyneet budjettineuvottelut.

Näkemykseni mukaan meidän on yhtäältä panostettava ennen muuta ns. aktiivi-ikäisiin naisiin, joita on Suomessa yli miljoona. Ja toisaalta emme saa unohtaa, vaan päinvastoin jämäkästi meidän on puolustettava heitä, jotka jo meitä tukevat ja äänestävät. Piiriorganisaatiota on ehdottomasti vahvistettava. Vankka vapaaehtoistyömme – sielumme – tarvitsee tuekseen pari mittaa ammattimaisuutta.

Kehen arvoisat hyvät ystävät valinnassanne päädyttekin, tyydyn siihen. Toivon kuitenkin että olette valinnassanne itsenäisiä: kuunnelkaat järkeänne, omaatuntoanne ja sydäntänne. Nähdään Joensuussa.


ARI KORHONEN

Lähes vuoden harkinnan jälkeen päätin lähteä puoluesihteeriehdokkaaksi. Onnistuminen kuntavaaleissa maakunnan ääniharavana lopulta ratkaisi asian.

Olen 47-vuotias asianajajayrittäjä/kunnanhallituksen puheenjohtaja Sotkamosta. Perheeseeni kuuluu vaimo, neljä lasta ja kaksi lastenlasta. Koulutukseltani olen paitsi oikeustieteen kandidaatti/varatuomari myös diplomi-insinööri sekä eMBA. Lakimiesyrittäjänä olen toiminut lakimieheksi valmistumisestani 1994 lukien joko pää- tai sivutoimisena. Välillä olen työskennellyt myös valtionhallinnossa.

Olen reserviupseerikoulun kurssin 182 priimus ja sotilasarvoltani reservin kapteeni.

Politiikkaan lähdin vasta syksyllä 2011, kun liityin perussuomalaisiin, ja sain perustaa silloisen piirin puheenjohtajan kansanedustaja Pentti Kettusen tuella Sotkamoon paikallisyhdistyksen. Pääsin vaalivuodeksi 2012 myös Kainuun piirin puheenjohtajaksi ja sitä kautta isännäksi Kajaanin puolueneuvoston kokoukseen.

Olen saanut puolueelta myös merkittäviä luottamustehtäviä kuten valtakunnanoikeuden ja rahapeliasioiden neuvottelukunnan varajäsenyydet.

Puoluesihteerinä tavoitteeni olisi luoda kentälle entistä paremmat edellytykset toimia myös vaalien välisenä aikana. Mahdollinen sääntömuutostyö, malliasiakirjojen valmistelu, tasa-arvon toteuttaminen sekä kentän yleinen neuvonanto vaativat juridista osaamista.

Itse kannan erityistä huolta pienyrittäjien asemasta. Toivon, että perussuomalaiset panostaisivat työväen asian lisäksi entistä enemmän myös pienyrittäjien asemaan, koska heistä riippuu Suomen tulevaisuus.

Esittelyvideo:


JOUKAMO KORTESALMI

Joukamo Kortesalmi on Perussuomalaisten järjestösihteeri. Mies, joka pyysi puoluehallitukselta kampanja-ajaksi palkatonta työvapaata, jotta ei syntyisi pienintäkään epäilystä siitä, että hän kampanjoisi itseään puoluesihteeriksi puolueen rahoilla.

– Päinvastoin päätin painella oikopäätä pankinjohtajan puheille!

Joukamo Kortesalmen kannattajat kuvailevat kansanedustaja Pirkko Mattilan sanoin häntä ”sorateiden mieheksi”, joka on hankkinut yksinhuoltajaisänä leivän kolmelle pienelle tyttärelleen. Aikanaan ammattikalastajana, maatalouslomittajana, metsätyömiehenä, sirkkelisahurina, parvekelasiasentajana…Mutta aina työmiehenä!

”Maakuntien mies” on kannattajien teema. ”Kentän ääni” puolestaan Joukamon oma kampanjaotsikko. Joukamon isä J. Juhani Kortesalmi on legendaarinen Veikko Vennamon työpari ja kansanedustaja lähes 20 vuoden ajan.

– Olen ollut kaasupullonkokoisesta mukana järjestötyössä niin paikallis- kuin piiritasollakin ja valtakunnallisesti järjestösihteerinäkin taas toista kertaa.  Alakouluikäisestä asti olen saanut seurata kotoa käsin aitiopaikalta politiikan arkea – hyvässä ja pahassa! Ei näihin tehtäviin kouluja ole.

– Puoluesihteeriehdokkuus ei ole mikään oma ajatukseni. Pyyntöjä puoluesihteerivaaliin alkoi tulla jo sellaisiltakin tahoilta, että en enää katsonut voivani kieltäytyä. Vaikka ehdokkaaksi ryhtymiseni ratkaisi vain ja ainoastaan kentän ääni.

– Olen tunnetusti kova organisaattori ja juuri sellaista puolue nyt tarvitsee. Tehtävää on paljon, aikaa vähän, mutta kentältä löytyy osaajat kaikkeen. Nyt se on hyödynnettävä! Olen ollut koko aikuisikäni työmies, mutta myös maaseutu- ja metsäyrittäjä. Tunnen nämä asiat.

Järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi tietää, että perussuomalaisissa on kansamme tulevaisuus.

– On täysin itsestämme kiinni, nousemmeko vielä suuremmaksi valtavoimaksi vai vajoammeko marginaaliin. Ratkaisu on meidän! Tätä työtä ei tehdä virkamiesasenteella. Joukkoja johdetaan edestä eikä toimiston hämystä!


NIILO KÄRKI

Naimisissa, puoliso yrittäjä, 7 lasta, 4 lastenlasta. Palvellut upseerina puolustusvoimissa yli 30 vuotta. Viimeisin työtehtävä puolustusvoimissa asevelvollisuussektorin johtaja pääesikunnassa, vastaten vuosia asevelvollisuusasioista Suomessa. Rauhanturvapalveluksessa yli viisi vuotta. Palvelusuran aikana saanut monipuolisen kokemuksen esimies- ja johtajatehtävistä, myös monikansallisissa työyhteisöissä, kielitaitoinen ja esiintymiskykyinen. Vantaan Perussuomalaisten hallituksen jäsen, Uudenmaan piirikokousedustaja, Uudenmaan piirin hallituksen varajäsen. Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän sihteeri, opetuslautakunnan jäsen, yksilöasiain jaoston jäsen, Uudenmaan liiton varavaltuutettu, käräjäoikeuden lautamies.

Puoluesihteerin keskeinen tehtävä: puheenjohtajan ja puolueen johdon poliittisessa ohjauksessa vastata puoluetoimiston operatiivisesta johtamisesta ja kenttätoiminnasta.

Puoluesihteerin tehtävänä on luoda edellytykset mm. saumattomalle yhteistyölle puolueen johdon, eduskuntaryhmän, puoluetoimiston sekä piiri- ja paikallistason kanssa sekä tarjota puoluetoimiston koordinoimaa kattava valtakunnallinen piiri- ja paikallistason koulutusta ja tiedotusta, vaali- ym. rekrytointimateriaalia jne.

Olen valtakunnallisella tasolla sekä kansainvälisissä töissä toteuttanut juuri koulutuksen, suunnittelun ja organisoinnin tehtäviä. Olen ollut vuosia valtakunnallisissa ja kansainvälisissä esikunta- ja johtajatehtävissä.

Olen käytettävissä kärkijoukossa perussuomalaisten arvojen puolesta. Ihmiset – isänmaa – itsenäisyys.


HARRI LINDELL

Harri Lindell on Helsingin kaupunginvaltuutettu, rakennuslautakunnan jäsen, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja maakuntavaltuutettu sekä Perussuomalaisten kristillisen toimikunnan puheenjohtaja.

Lindellin poliittinen ura alkoi Perussuomalaisissa tammikuussa 1999. Hän on ollut puolueen aktiivijäsen, usean kauden puoluehallituksessa ja yhden kauden puolueen varapuheenjohtajana. Lindell oli Perussuomalainen-lehden päätoimittaja helmikuusta 2005 toukokuuhun 2012. Eduskuntavaaliehdokkaana ja EU-vaaliehdokkaana hän kiersi Suomea ja tutustui perussuomalaisiin kautta maan. Vahvuutena hänellä on kilpailijoihinsa nähden vankka perussuomalaisen politiikan tuntemus.

Lindell on ollut vahvasti omistautunut puolueelleen pitkään, ja on nyt suuntaamassa uudelle areenalle. Hänen mielestään puoluesihteerin työtä on muutettava avoimempaan suuntaan, asioista pitää kommentoida medialle ja poliittisia kannanottoja on oltava nykyistä useammin. Lindell toivoo tulevansa valituksi virkaan ja lupaa paneutua  asioihin sataprosenttisesti puolueen ja Suomen parhaaksi. Perussuomalaiset ovat Lindellin mielestä ainoa poliittinen vaihtoehto vanhojen puolueiden muodostamalle valtaenemmistölle.

Satakunnasta kotoisin oleva 54-vuotias Lindell tietää mihin puoluesihteerin toimessa pyrkii. Puoluesihteerin työhön Lindell on tutustunut hyvinkin läheltä, työskennellessään päätoimittajana ollessaan Ossi Sandvikin kanssa samoissa toimitiloissa.

Esittelyvideo:


JARI LINDSTRÖM

Perussuomalaisen puolueen asema on nyt vahva, mutta se voisi olla vieläkin vahvempi. Haluan olla osana vahvistamassa tuota asemaa ja vakiinnuttaa perussuomalaiset suomalaiselle puoluekentälle, pysyvästi.

Meillä on potentiaalia olla Suomen suurin puolue, mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii kaikilta toimijoilta osaamisen tason nostamista.

Organisoisin ja koordinoisin puoluetoimiston palvelemaan kenttää sekä muita toimijoita entistä paremmin, käynnistäisin ohjelmatyön välittömästi ja kehittäisin sääntöjä palvelemaan toimintaa nykyistä joustavammin. Kehittäisin myös tiedonkulkua notkeampaan suuntaan.

Näen itseni kokoavana voimana ja yhteistyökykyisenä henkilönä. En koe myöskään kansanedustajan toimen olevan este puoluesihteerin tehtäville, päinvastoin. Organisoimalla ja koordinoimalla molemmista tehtävistä voi selviytyä ja ne tukevat toinen toisiaan. Mielestäni puoluesihteerin on myös hyvä olla siellä missä tapahtuu, päivän politiikassa ja mediassa. Olen siellä päivittäin.

Olen tullut puolueen jäseneksi silloin kun perussuomalaisilla oli vain muutaman prosentin kannatus. Olen ollut perustamassa paikallisosastoa ja toiminut sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Olen ollut myös piirijärjestön puheenjohtaja. Olen nähnyt ja kokenut puolueemme nousun kulisseista parrasvaloihin käytännön tasolla. Tiedän mitä se on vaatinut. Kovaa työtä!

Nyt olen valmis uuteen, haastavaan tehtävään, puoluesihteeriksi. Tekemään perussuomalaisesta puolueesta Suomen suurimman. En yksin vaan yhdessä.


OLLI SADEMIES

Helsinkiläinen Olli Sademies lähtee ehdolle puoluesihteeriksi valtteinaan tieto, taito ja kokemus.

Tietoa ja näkemystä politiikasta häneltä löytyy poliittisista puolueista laajalti, sillä ennen perussuomalaisiin liittymistään Sademies on toiminut Nuorliberaaleissa, Nuorsuomalaisissa ja Vapaan Suomen Liitossa.

Taitonsa Sademies on päässyt näyttämään muun muassa toimessaan poliisin rikostutkintatehtävissä, jossa hänen yksikkönsä ratkaisuprosentti oli 300 prosenttia parempi kuin vastaavissa yksiköissä.

Sademies tunnetaan terävästä kynästään, lukuisista kolumneistaan ja pakinoistaan useissa lehdissä. Harrastuksenaan symposium-tasoinen semiotiikka (oppi kielellisistä ja muista merkeistä), jota hän on opiskellut ISI:ssä (International Semiotics Institute).

Kokemusta löytyy ammattiyhdistyspuolelta laajalti: Helsingin rikospoliisiyhdistyksen sihteerinä, luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna sekä Suomen rikospoliisiliiton hallituksesta, poliisiyhdistys Poliisit ry:n varapuheenjohtajana ja pääluottamusmiehenä.

Kulttuurin saralla hän toimii Rauno Väinämö Lehtisen muistoyhdistyksen puheenjohtajana ja hyväntekeväisyyspuolella Helsingin Kesäyön tunnin juoksun yhtenä järjestäjänä. Kesäyössä juostiin Helsingissä syöpäsairaiden lasten hyväksi 1,5 miljoonan arvosta.

Sademies on toiminut Koillis-Helsingin Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana sen perustamisesta lukien. Johtamistyylinä hänellä on vuorovaikutusjohtaminen. Perhesiteistä vapaana hän pystyy panostamaan puoluesihteerin tehtävään vahvasti.


RIIKKA SLUNGA-POUTSALO

Olen toiminut puolueemme miltei jokaisessa toimielimessä, paikallisyhdistyksen johdosta piiriin ja puoluevaltuustosta puoluehallitukseen. Puoluetoimistossa työskentelen parasta aikaa. Tiedän miten koneistomme toimii.

Suurin vahvuutemme on kenttäväki. Tällä, puolueemme peruskivellä, täytyy olla työkalut kunnossa niin, että jokainen puolueemme jäsen voi keskittyä poliittiseen toimintaan.
Näitä työkaluja haluan tuoda piirien ja yhdistystemme käyttöön.

Puoluetoimistolla työskentelee alle 15 henkeä. Ohut organisaatio on heikkoutemme, jos puolueelle työtä tekevien toimenkuvat eivät ole selkeät ja roolit hallussa. Yrittäjätaustallani ja entisenä työnantajana haluaisinkin selkeyttää toimenkuvia niin, että kenelläkään ei ole epäselvää se, mikä on kunkin rooli tässä koneistossa.

Haluaisin vahvistaa eduskuntaryhmämme, puoluehallituksen ja puoluetoimiston välistä yhteistyötä. Tiedonkulun tulee olla saumatonta, silloin myös kenttämme saa enemmän informaatiota siitä, missä mennään. Olemme kasvaneet parissa vuodessa suureksi ja organisaatiomme on jäänyt jälkeen tästä kehityksestä. Avainasemassa kaikkeen edellä mainittuun ovat tiedotus, koulutus ja resurssien jako.

Olen itsenäisesti ajatteleva, heikosti muiden johdettavissa oleva jääräpäinen nainen. Osaan tehdä päätöksiä, myös niitä vaikeita. Minun tukenani on maailman paras aviomies ja perhe, joka lataa akkuni ja tukee myös niinä vaikeina päivinä. Olen valmis pistämään itseni täysillä likoon. Uskon, että kokemukselleni puolueessa ja yrittäjänä on käyttöä tässä tehtävässä.

Esittelyvideo:


ERKKI VALTAMÄKI

Politiikka, kuten koko elämä on joukkuepeliä. Yhdessä olemme vahvoja, yksin emme mitään. Joukkue on tasan niin vahva, kuin sen heikoin lenkki. Siksi joukkueen menestymiseksi tulee vahvistaa juuri heikointa lenkkiä.

Elämässä ja politiikassa pätevät samat lainalaisuudet. Meidän on ensisijaisesti pidettävä huolta heikoimmista. Silloin autamme kaikkia. Joukkueen on myös puhallettava yhteen hiileen. Sooloilu heikentää lopputulosta ja kokonaispanos kärsii.

Joukkuepelissä myös vastustaja on tärkeä elementti. Vastustaja ei suinkaan ole vihollinen, vaan tapahtuman mahdollistava osapuoli. Samoin on politiikassa. Meillä ei ole vihollisia, vaan kilpailijoita. Heitä tulee kunnioittaa ja heidän mielipiteitään arvostaa.

Olen saanut elämäni aikana harrastaa paljon joukkuepelejä. Ihan konkreettisesti se on tapahtunut kansallispelimme pesäpallon kautta pelaajana, valmentajana ja seurajohtajana. Nämä vuodet ovat opettaneet arvostamaan yhteispeliä. Joukkue koostuu yksilöistä, joilla jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

Myös politiikassa puolue koostuu yksilöistä, joiden vahvuudet tulee hyödyntää. Perussuomalaisten joukkue on juuri nyt vahvassa iskussa. Yksilöt toimivat joukkueen eteen, heikompia autetaan ja henki on hyvä. Meidän tulee entisestään vahvistaa tätä yhteishenkeä, ja toimia joukkueena. Meillä on loistava mahdollisuus saavuttaa piikkipaikka kaksissa seuraavissa vaaleissa.

Esittelyvideo:


ILPO HAALISTO

Ilpo Haalistoa on esitetty puoluesihteeriehdokkaaksi 26.6.2013. Ehdokkaan tiedot: Synt. 17.07.1966, Kotipaikka: Nousiainen. Koulutus: Kasvatustieteen maisteri

Poliittinen kokemus: Nousiaisen kunnan kunnanvaltuutettu, varakansanedustaja. Perehtynyt EU- politiikkaan. EU: n alueiden komiteassa kuuluu konservatiivien rakentavaa eurokritiikkiä esittävään ryhmään.

Harrastukset: Liikunta, lumikenkäjuoksun 400 maailmanennätys vuonna 2008, maajoukkuejuoksijana 90- luvulla, saanut 16 suomenmestaruus mitalia, joista  useimmat ovat kultaisia. Säveltää, sanoittaa ja laulaa.

Muuta: Ilpo Haalisto on luonteeltaan miellyttävä, sovitteleva, näkemyksiltään laaja-alainen, hyvin idearikasvisionääri, hänen laistaan Perussuomalaisten puoluesihteeriksi tarvitaan. – Äänet Ilpolle!