Puolustusministeri Jussi Niinistö perustelee blogissaan tiedustelulakien ajanmukaistamisen tarvetta. Hänen mukaansa Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut, eikä sotilaallista voiman käyttöä Suomea vastaan voida enää sulkea pois.

Niinistö pitää välttämättömänä, että päätöksenteon tukena on käytettävissä oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa. Vain siten sotilasliittoon kuulumaton Suomi voi puolustaa itseään uskottavasti.

– Tiedustelun menetelmät kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla. Yksi vaikuttavampia tekijöitä on digitalisaatio. Taivaalla kulkeva signaali on pitkälti vaihtunut verkossa kulkevaan bittiin.- Sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Puolustusvoimien nykyisillä toimivaltuuksilla ei voi, varsinkaan tietoverkoissa, riittävän tehokkaasti ja riittävän varhaisessa vaiheessa hankkia tietoa sotilaallisesta toiminnasta tai Suomeen kohdistuvista ulkoisista uhkista.

Niinistö asetti 2015 lokakuussa työryhmän, jonka tehtävä oli valmistella ehdotus sotilastiedustelua koskevasta lainsäädännöstä. Tavoitteena oli ajanmukaistaa puolustusvoimien tiedustelua koskevat toimivaltuudet.

Keskiviikkona saavutettiin yksi merkkipaalu. Niinistö vastaanotti mietinnön sotilastiedusteluksi säädettävästä laista.

– Siinä esitetään säädettävän sotilastiedustelun tarkoituksesta, kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, tiedustelumenetelmistä sekä tiedustelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta puolustushallinnossa, Niinistö täsmentää.

– Tiedustelulakien myötä Suomi saattaa tiedustelulainsäädäntönsä yleiseurooppalaiselle tasolle.

SUOMEN UUTISET