Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa käsiteltiin eilen perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikaisen lakialoitetta yksityisistä turvallisuuspalveluista.


Lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista säädettäessä kirjattiin, että järjestyksenvalvojia voidaan asettaa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Raatikaisen mukaan tuolloin lakiin jätettiin ilmeisesti epähuomiossa kirjaamatta toisen asteen koulutuspaikat eli lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Niihin tulisi tarvittaessa voida asettaa myös järjestyksenvalvojia.

Poliisi ei voi päivystää oppilaitoksissa

Oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuus pitää taata kaikissa tilanteissa ja siihen on oltava riittävät resurssit. Järjestyksenvalvojan läsnäolo mahdollistaa varhaisen puuttumisen mikä lisää turvallisuutta.

– Suomen alimitoitetun poliisin toimintaympäristö on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Esille on tullut uusia, ennalta arvaamattomia uhkia joihin on varauduttava. Taannoiset kouluampumistapaukset ovat niistä ikävin esimerkki. Poliisi ei kuitenkaan voi päivystää oppilaitoksissa, Raatikainen huomauttaa.

Järjestyksenvalvojat voivat ehkäistä vaaratilanteita

Uhkiin varautuminen on hyvin haastavaa. Suomalaiset oppilaitokset ovat avoimia eikä niissä liikkumista ole juuri rajoitettu.

Riskien arvioinnissa on huomioitava, että henkilöihin kohdistuvat riskit voivat tulla oppilaitoksen sisältä tai ulkopuolelta ja ne voivat kohdistua joko opiskelijoihin tai oppilaitoksen henkilökuntaan tai kaikkiin yhteisesti.

– Järjestyksenvalvojat voivat ehkäistä ilkivaltaa, varkauksia ja väkivaltaa koulussa ja sen alueella, Raatikainen sanoo.

Ongelmia jopa eri oppilasryhmien välillä

Raatikaisen mukaan järjestyshäiriöitä on esiintynyt erityisesti ammatillisten oppilaitosten toimipaikoissa jopa eri oppilasryhmien välillä.

– Toivottavasti lakialoitteeni saa kannatusta eduskunnassa. Laki tulee päivittää vastaamaan nykyisiä tarpeita turvallisuuden lisäämiseksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toimipaikoissa.

SUOMEN UUTISET