Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.9.2018 kokouksessaan eräitä nopeasti toteutettavia uudistuksia liittyen Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmän kehittämiseen.

Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa työryhmän tarkastelemaan vuokrajärjestelmää ja siihen liittyviä toimintatapoja.

Nykyinen Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmä tuottaa sopimuksia, joita kutsutaan vuokrasopimuksiksi ja joissa usein viitataan liikehuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin.

Valtio vuokraa rakennuksen itseltään

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikaisen mukaan mainittu laki soveltuu kuitenkin ainoastaan sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa (huoneisto) vuokrataan toiselle.

– Oikeushenkilöiden tasolla Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa näyttää siltä, että valtio vuokraa kiinteistön tai huoneiston itseltään eli valtiolta. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos eli osa valtiota, se ei ole erillinen oikeushenkilö. Mikäli vuokrat jäisivät maksamatta, valtio ei voisi haastaa itseään käräjäoikeuteen ja kanne jätettäisiin tutkimatta.

Hallituksen varmistettava laillisuus

Raatikaisen mielestä oikeudellisesti arvioiden ei voida puhua vuokranantajasta ja vuokralaisesta, joilla olisi vastakkaisia intressejä tai vuokrasopimuksiin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Operointi yksityisoikeudellisilla sopimuksilla ja niihin tukeutuminen on tarpeetonta eikä sillä ole yksityisoikeudellista pohjaa.

Raatikainen on tehnyt tänään 15.11.2018 hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmän laillisuuden ja erityisesti sen yksityisoikeudellisen pohjan.

SUOMEN UUTISET