Rakennusliitto ei liity keskitettyyn tuloratkaisuun. Rakennusliiton hallitus päätti tänään perjantaina, ettei se katso mahdolliseksi aloittaa neuvotteluja keskusjärjestöjen sopimasta työllisyys- ja kasvusopimuksesta.

Liiton hallitus ei usko, että työllisyyttä parannetaan ostovoimaa leikkaamalla.

Eläkeiästä keskusteltava

Rakennusliiton hallitus myös edellyttää, että ennen tulevia eläkeratkaisuja asiasta käydään laaja kansalaiskeskustelu, jossa otetaan huomioon raskaiden alojen työntekijät. Miljoonia ihmisiä koskevaa asiaa ei saa päättää pienessä porukassa suljettujen ovien takana.
– Valtaosalle raskasta rakennustyötä tekeville jo nykyisen 63 vuoden eläkeiän saavuttaminen on mahdotonta. Säästöjä eläkemenoihin on tarvittaessa haettava muilla keinoilla kuin kaavamaisella eläkeiän korotuksella, hallitus vaatii.

VELI-PEKKA LESKELÄ