Perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne jätti tänään kirjallisen kysymyksen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelutilanteesta. Uudistuksen tavoitteena tai lopputuloksena ei saa Ranteen mielestä olla vallankäytön keskittyminen virkamiesten käsiin.

Uudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenenä istuva kansanedustaja Lulu Ranne toimi sen jälkeen, kun kaikkia maakuntia virkamiestyöryhmässä edustava Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen oli jättänyt pykäläehdotuksiin eriävän mielipiteen, ja kaikki maakuntajohtajat yhdessä olivat jättäneet kannanoton, jossa kritisoidaan ympäristöministeriön pyrkimyksiä heikentää maakuntakaavoituksen merkitystä ja vahvistaa valtionhallinnon valvonta- ja ohjausvaltaa.

Maakuntajohtajien mukaan pykäläehdotukset sotivat jopa uudistuksen tavoitteita ja hallitusohjelman linjauksia vastaan.

Vallankäytön keskittäminen on estettävä

Ranne linjaa kirjallisessa kysymyksessään, ettei vuonna 2020 valmisteltavan uudistuksen tavoite eikä lopputulos voi enää missään tapauksessa olla siirtää suunnitteluratkaisuja demokraattiselta päätöksenteolta valtion viranomaisen toimivallan piiriin.

– Maakuntajohtajien kannanotosta on pääteltävissä, että osa ympäristöministeriön virkamiehistä ei piittaa perustuslaissa ja EU-lainsäädännössä linjatusta alueellista itsehallinnosta, vaan haluaa laajentaa toimivaltaansa mm. maakuntakaavan aluerakennetta, liikennettä ja elinkeinoelämää koskeviin suunnitteluratkaisuihin. Paras tieto alueellisista tarpeista on kuitenkin kunnissa ja maakunnissa, sanoo Ranne.

Ideologia ei saa estää yritysten toimintaedellytyksiä

Virkamiesten toiminta tuskin tapahtuu ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) selän takana. Menettely kertoo vihreiden tietävän, ettei heidän ympäristötavoitteitaan voida toteuttaa demokratiassa, ja siksi he pyrkivät heikentämään alueiden itsehallintoa.

– Tämä on autoritäärinen kehityssuunta, joka on estettävä tässä ja nyt. Perussuomalaiset puolustavat hajautettua vallan käyttöä, eivät vallan keskittämistä, Ranne päättää.

Suomen Uutiset