Oulun käräjäoikeus määräsi toimittaja Johanna Vehkoolle rangaistukseksi 150 euron sakot. Lisäksi Vehkoon on korvattava Lokalle 200 euroa korvaukseksi kärsimyksestä sekä Lokan oikeudenkäyntikulut 6 071 euroa.

Yleisradion faktantarkistajana tunnettu toimittaja Johanna Vehkoo on tuomittu sakkoihin oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Rangaistusseuraamukseksi käräjäoikeus määräsi Vehkoolle 15 päiväsakkoa, yhteensä 150 euroa. Lisäksi Vehkoon on korvattava Lokalle 200 euroa korvaukseksi kärsimyksestä sekä Lokan oikeudenkäyntikulut 6 071 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Halventava kirjoitus Facebookissa

Kunnianloukkauksesta voidaan rangaista toisen halventamisesta. Tyypillisesti kyse on epäkunnioituksen osoittamisesta käyttämällä erilaisia haukkumasanoja.

Asiassa oli kysymys vuonna 2016 julkaistusta Facebook-kirjoituksesta, jossa Vehkoo nimitti Lokkaa rasistiksi ja natsipelleksi. Vehkoon kirjoitus oli julkaistu suljetussa ryhmässä rajatulle ystäväjoukolle. Oikeudessa Lokka kuitenkin kiisti olevansa mitään näistä ja hän kertoi itse kokeneensa ilmaisut halventamisena.

Rikoslain mukaan kunnianloukkaukseksi ei katsota arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Lokka on poliitikko, ja lähtökohtaisesti politiikan alueella voi ankarakin arvostelu olla hyväksyttyä, eikä tätä pidetä kunnian loukkaamisena.

Solvaus esitetty halventamistarkoituksessa

Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että ollakseen sallittua, arvostelun on kohdistuttava paremminkin henkilön poliittiseen toimintaan kuin hänen henkilöönsä. Mitä selvemmin arvostelu kohdistuu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, sitä todennäköisemmin arvostelun aiheuttamassa halventamisessa on kyse rangaistavasta kunnian loukkaamisesta.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan Vehkoon tekemä Lokkaan kohdistunut arvostelu irtaantui Lokan politiikasta ja kohdistui pikemminkin Lokan henkilöön, joten arvostelu ei täyttänyt asianmukaisuuden vaatimusta.

Tuomiossa todetaan, että Vehkoo on käyttänyt Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoitus on ollut Lokan halventaminen. Koska Vehkoon käyttämistä sanoista yleisesti seuraa halveksuntaa, Vehkoon katsottiin syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

SUOMEN UUTISET