Kansanedustaja Minna Reijonen teki eduskunnalle lakialoitteen, jossa kuntalakia muutettaisiin siten, että kuntavaalien jälkeen kunnan toimielimien puheenjohtajien paikat ja luottamuspaikat määräytyisivät suhteellisen vaalitavan vaalituloksen mukaisesti.

Kuntavaaleissa luottamuspaikat jaetaan kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti valtuutettujen määrän perustella. Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajien paikat ja muut luottamushenkilöpaikat tulee jakaa saman suhteellisuusperiaatteen mukaan, jotta myös kunnan toimielimissä toteutuu kuntalaisten äänestystulostus.

Äänestystulosta pitää kunnioittaa

Solmimalla teknisiä vaaliliittoja vaalien jälkeen, mitätöidään demokraattisissa vaaleissa annettu äänestystulos, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

– Luottamuspaikat tulee jakaa kuntalaisilta saatujen valtuuksien ja vaaleissa annettujen äänien perusteella suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

– Vaalien jälkeen tehtävät tekniset vaaliliitot aiheuttavat helposti tilanteen, missä luottamushenkilöpaikoille valitut henkilöt eivät edusta vaalien tulosta, eivätkä äänestäjien tahtoa, Reijonen toteaa.

XXX

Pienempien puolueiden tekninen vaaliliitto mahdollistaa muutokset luottamushenkilöpaikkoihin suuremman äänimäärän saaneen puolueen häviöksi. Teknisillä vaalilitoilla voi pienempien puolueiden muodostama vaaliliitto saada hallituksen, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajuudet.

Tällöin vaaleissa suuremman äänimäärän saanut puolue saattaa saada vähemmän paikkoja kuin suhteellisuusperiaatteen mukaisen vaalituloksen perusteella olisi muuten saanut.

– Näin pienemmällä äänimäärällä ja vähemmällä valtuutettujen määrällä voi saada merkittävämpiä luottamuspaikkoja kuin suuremman äänimäärän ja enemmän valtuutettuja saanut puolue.

– Kunnan toimielimien luottamuspaikat ja puheenjohtajien- ja varapuheenjohtajien paikat tulee määräytyä suhteellisen vaalitavan vaalituloksen mukaisesti, vaatii Reijonen.

SUOMEN UUTISET