Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen demokratian tilasta, jos vaalituloksia ei kunnioiteta aluevaalien jälkeisessä luottamuspaikkajaossa.

Kuntapolitiikassa on juurtuneena maan tapana ollut usein sivuuttaa vaalitulos ja jakaa luottamuspaikat puolueiden muodostamien liittoumien kesken. Näin estetään käytännössä oppositiopuolueita saamasta niille kuuluvia luottamuspaikkoja. Kunnista tuttu menettely uhkaa nyt myös aluevaltuustoja.

Ville Tavion mielestä vaalien jälkeiset tekniset vaaliliitot on syytä kieltää kokonaan. Kansanedustaja Minna Reijonen teki tekniset vaaliliitot kunnanvaltuustoissa kieltävän lakialoitteen kesäkuussa 2020, mutta pääministeri Marinin hallitus ei ole ryhtynyt lainmuutoksiin.

Särö demokratiassa

Tavio katsoo, että vaalien jälkeen solmittavat liitot eli tekniset vaaliliitot, joilla vaikutetaan paikkajakoon, ovat selvä särö Suomen omakuvassa demokratian mallimaana.

– Puolueet voivat vaalien jälkeen kunnanvaltuustoissa ja aluevaltuustoissa sivuuttaa vaalituloksen ja jakaa luottamuspaikat toisin kuin vaalitulos osoittaa. Tämä on äänestäjien tahdonilmaisun vääristelyä, Tavio sanoo.

Poliittista neuvottelua

Neuvotteluissa päätetään esimerkiksi lautakuntapaikoista ja puheenjohtajuuksien jakautumisesta eri ryhmien kesken. Nykyinen lainsäädäntö ei ota kantaa siihen, millaisella menettelyllä paikkajaossa päästään lopputulokseen kuntavaalien ja aluevaalien jälkeen. Kyse on vain poliittisesta neuvottelemisesta.

– Ennen vaaleja tehdyt vaaliliitot ovat äänestäjille avointa tietoa ja äänestäjät voivat ottaa ne huomioon äänestyspäätöksessään, mutta vaalien jälkeen tehtävät tekniset vaaliliitot ohittavat äänestäjien tahdon, eikä niistä tiedoteta ennen vaaleja, Tavio toteaa.

SUOMEN UUTISET