Oululainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Jenna Simula (ps.) ei kannata pormestarimallin käyttöönottoa Oulussa. Toisin kuin kaupunginjohtaja, pormestari ei ole kuntaan virkasuhteessa, vaan valinta tehdään poliittisten voimasuhteiden mukaan. Suomen kunnista vain kahdeksassa on pormestarimalli käytössä.

– Kuntapolitiikka on varsin erilaista esimerkiksi eduskuntatyöhön verrattuna, ja valtuustoryhmien yhteistyö on siinä avainasemassa. Pormestarimallin myötä kaupunkiin voisi rantautua ”hallitus vastaan oppositio” -asetelma, joka olisi omiaan aiheuttamaan turhaa vastakkainasettelua kuntapolitiikassa, perustelee kansanedustaja Jenna Simula.

Pienemmät ryhmät voisivat jäädä päätöksenteon ulkopuolelle

Simula muistuttaa, että pahimmillaan malli voisi johtaa pienempien ryhmien sulkemiseen päätöksenteon ulkopuolelle, kun tänä päivänä Oulun kuntapolitiikassa ovat mukana ne pienimmätkin, jopa yhden hengen valtuustoryhmät. Kuitenkin kyse on yhteisistä asioista, joiden keskiössä on asukkaiden ja kunnan etu, mitä parhaiten edistetään yhdessä kaikkien puolueiden yhteistyöllä.

– Oulu ja oululaiset ansaitsevat johtajakseen osaavan, pätevöityneen ammattijohtajan – ei kalliin avustaja-armeijan ympäröimää, käytännössä suurimman puolueen valitsemaa pormestaria. Tämän vuoksi minä ja perussuomalaisten valtuustoryhmä vastustamme ajatusta siirtyä Oulussa pormestarimalliin, Simula toteaa.

Oulussa valtuusto päättää pian johtamisjärjestelmästä, ja kokoomus on ilmoittanut kannattavansa pormestarimallia.

Suomen Uutiset