Suomen Uutiset rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10§

Päivitetty 26.2.2019

1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset rp. Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, puh. 0207 430 800.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Tietosuojavastaava: Tiina Sivonen, sähköposti: hallinto[at]perussuomalaiset.fi, puh 0400 917 354.

3. Rekisterin nimi

Suomen Uutisten käyttäjätietokanta sekä sivustolla käytettävien sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Google+) palveluiden yhteisöliitännäiset.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Uutisten käyttäjätietokanta pitää sisällään palveluun rekisteröityneiden henkilöiden itse ilmoittaman nimen tai nimimerkin sekä sähköpostiosoitteen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

5. Rekisterin tietosisältö

Suomen Uutisten käyttäjätietokantaan kerätään henkilön ilmoittama nimi tai nimimerkki sekä IP-osoite. Tapahtumalokiin kirjataan käyttäjätunnuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat (tunnuksen luominen, käytöstä poistaminen jne).

6. Rekisteröity henkilöryhmä

Suomen Uutisten sivuille rekisteröityneet kirjataan Suomen Uutisten käyttäjätietokantaan. Sosiaalisen median yhteisöliitännäisiin liittyvät tiedot tallentuvat kyseisiä palveluita ylläpitävien yhtiöiden palvelimille.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.