Neljän suurimman puolueen puoluesihteerit Riikka Slunga-Poutsalo (ps.), Reijo Paananen (sd.), Timo Laaninen (kesk.) ja Minna Arve (kok.) olivat vieraina keskiviikkoillan A-studiossa, jossa keskusteltiin muun muassa puolueiden imagosta ja tulevan hallitusohjelman sisällöstä.

Tuoreimman TNS Gallupin imagotutkimuksen mukaan päähallituspuolueet ovat nyt hankaluuksissa. Kokoomusta pidetään ylimielisempänä kuin milloinkaan ennen eikä se nauti kansalaisten luottamusta, SDP:tä taas syytetään johdon taitamattomuudesta. Täysin puhtain paperein eivät selvinneet perussuomalaisetkaan, joita myös jonkin verran kritisoitiin ylimielisyydestä sekä siitä, ettei puolue aja kyselyyn vastanneiden etua.

– Olemme seuranneet imagotutkimusten trendejä jo useamman vuoden ja olemme aika tyytyväisiä siihen, että suuntaus on selkeästi kaikilta osin muuttunut paremmaksi viimeisten puolentoista vuoden aikana. Tässä samaisessa tutkimuksessa julkaistiin myös toinen raportti siitä, mitkä asiat meidän äänestäjillemme ovat tärkeitä ja se oli kyllä melko selkeästi juuri sitä linjaa, mitä me ajamme, vastaa Slunga-Poutsalo kritiikkiin.

Sote-kysymys ratkaistava
tämän hallituksen aikana

Sixpäk-hallitusta on kritisoitu muun muassa ylipitkästä 140-sivuisesta hallitusohjelmastaan, jota harva on jaksanut lukea viittä sivua pidemmälle. Muun muassa Sitra on esittänyt, että selkeämpi ja tiiviimpi hallitusohjelma tehostaisi huomattavasti valtionhallintoa, ja esitys on saanut runsaasti kannatusta yli puoluerajojen. Myös kaikki puoluesihteerit olivat yksimielisiä siitä, että seuraavan hallitusohjelman tulee olla rutkasti lyhyempi ja selkeämpi.

– Viisi sivua sinne voisi jättää, kaiken muun voi jättää pois. Sote-kysymys pitää saada ratkaistua jo ennen kuin seuraavaa hallitusohjelmaa tehdään, huomautti Slunga-Poutsalo.

Nato pois hallitusohjelmasta

Sote-kysymyksen lisäksi puoluesihteereiltä haluttiin tietää myös, tulisiko seuraavaan hallitusohjelmaan kirjata kantaa Natosta tai turpeen käytön lisäämisestä.

– Nato-kysymyksessä meille suurin lähtökohta on kansan tahto. Koska tilanteet turvallisuuspolitiikassa muuttuvat hyvin paljon viiden vuoden aikana, en lähtisi tässä vaiheessa kovin tiukkoja linjauksia tekemään, eli Nato-kannan voisi jättää hallitusohjelmasta vaikka kokonaan pois. Lähtökohtana pitää myös olla työllisyyden parantaminen ja talouden elvyttäminen, eli selkeä kirjaus turpeesta on seuraavaan hallitusohjelmaan saatava, totesi Slunga-Poutsalo.

Perussuomalaiset kelpaisivat kaikille

Yle Uutisten selvityksen mukaan asiakysymysten pohjalta perussuomalaiset olisivat mahdollisia hallituskumppaneita kaikissa hallituksissa.

Yle kävi taustakeskusteluja eduskuntapuolueiden keskeisten vaikuttajien kanssa. Keskustelujen pohjalta syntyi 30 mahdollista hallitusohjelman kirjausta. Näistä pyydettiin kommenttia 40 kansanedustajalta. Vastausten ja keskustelujen perusteella hahmoteltiin jokaisen neljän suurimman puolueen ympärille mahdollisimman samanmieliset hallitukset.

Mika Männistö