On yleisesti hyväksytty tosiasia, että rokotteet eivät aiheuta autismia. Mediassa suhtaudutaan paljon kritiikittömämmin uskomuksiin, joiden mukaan geenimuunneltu ruoka olisi ongelma terveydelle tai ympäristölle. Molemmat uskomukset aiheuttavat turhaa kärsimystä, talouslehti Forbes kirjoittaa.

Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut vaikutusvaltainen rokotusten vastainen liike, joka on paikoin saanut rokotuskattavuuden niin pahaan laskuun, että jo voitetut tartuntataudit ovat palanneet takaisin. Sen sijaan geenimuunneltuun ruokaan (GM) amerikkalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet paljon myönteisemmin kuin eurooppalaiset.

Nyt Yhdysvalloissa on kuitenkin voimistumassa samanlainen geenimuuntelun vastainen liike, joka Euroopassa on pitkälti pitänyt geenimuunnellun ruoan pois kuluttajien ulottuvilta.

Rokote- ja geenimuunteluvastaisten liikkeiden taustalla on samoja toimijoita, kirjoittaa toimittaja Kavin Senapathy Forbesissa.

Senapathyn mukaan rokoteskeptikkoja ja GM-vastustajia yhdistää heidän väittämiensä epätieteellisyys. Mikään tutkimusnäyttö turvallisuudesta ei näille ihmisille koskaan ole riittävä. Sen sijaan esimerkiksi epäilyt, jotka syntyivät Andrew Wakefieldin vuoden 1998 valetutkimuksesta, jonka mukaan kolmoisrokote MMR aiheuttaisi autismia, jäivät elämään senkin jälkeen, kun tutkimus oli osoitettu vilpiksi.

Kaikkia salaliittoteorioita yhdistää Senapathyn mukaan se, että mikään tutkimusnäyttö ei riitä vakuuttamaan niiden kannattajia siitä, että heidän uskomuksensa voisi olla väärä. Kaikki teorioita horjuttava informaatio käännetään salaliittoteorian tueksi.

Jos uskoo yhteen salaliittoteoriaan, uskoo todennäköisesti myös toiseen tai kolmanteen, siteeraa Senapathy sosiaalipsykologi Jan-Willem van Prooijenia Vrije Universiteit Amsterdamista.

Kaikki tieteellisen näytön kanssa ristiriidassa olevat uskomukset eivät kuitenkaan ole sosiaalisesti yhtä hyväksyttyjä. Rokotevastainen ihminen saa herkästi hörhöleiman, geenimuuntelun vastustaja ei.

Suurten yritysten, kuten Monsanton vastaiset lobbausorganisaatiot saattavat yhdistää useitakin kyseenalaisia teorioita. Esimerkiksi Organic Consumers Association pyrkii lisäämään luomuruoan markkinaosuutta ja tavoittelee geenimuunnellun ruoan kattavaa kieltoa. Sama organisaatio kuitenkin on aktiivinen myös rokotevastaisessa liikkeessä. Se on mukana Health Liberty -yhteenliittymässä, joka edellisten asioiden lisäksi vastustaa juomaveden fluoraamista.

Forbesissa julkaistun kirjoituksen mukaan nämä tahot ovat saaneet aikaa tuhkarokon leviämisen Minnesotan somaliyhteisössä, kun somalivanhemmat alkoivat pelätä lastensa rokottamista.

Myös March Against Monsanto(MAM) vastustaa geenimuuntelun ohella myös rokotuksia, Senapathy kirjoittaa. Sen ohella MAM väittää viranomaisten salaavaan totuutta syövästä, ja se levittää omituisia teorioita myös suihkukoneiden taivaalle jättämistä niin sanotuista tiivistymisvanoista.

Suomessa varsinkin vihreät ovat perinteisesti vastustaneet geenimuuntelua. Vihreiden joukossa on toiminut myös monia niin sanotun vaihtoehtoisen lääketieteen kannattajia. Sosiaalipsykologinen teoria salaliittouskomusten kasautumisesta samoille yksilöille ja organisaatioille näyttäisi pätevän Suomessakin.

Suomen Uutiset