Eläinsuojelulaki kaipaa muutoksen uskonnollisista syistä noudatettavassa teurastustavassa ja lopetusasetus mahdollistaa tiukemman kansallisen sääntelyn. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen vaatii eläimen tainnuttamista ennen verenlaskua ja jättää siitä lakialoitteen. Toteutuessaan tämä voi lopettaa uskonnollisen teurastuksen Suomessa, mikäli eläinsuojelullisiin periaatteisiin ei sitouduta.

– Kyse ei ole uskonnonvapauden rajoittamisesta, sillä ensinnäkään mikään uskonto ei pakota syömään lihaa. Toisekseen uskonnonvapauden varjolla ei voida hyväksyä eläinrääkkäystä, toteaa Ronkainen lakialoitteessaan.

”Ei voi kuulua sivistysvaltioon”

Nykyisin laissa todetaan, että tainnuttaminen ja verenlasku voidaan tehdä samanaikaisesti. Teurastustapa edellyttää tarkastuseläinlääkärin läsnäoloa. Eri eläinsuojelujärjestöt totesivat tämän ongelmalliseksi jo silloin kun nykyistä lakia valmisteltiin. Ronkaisen mukaan samanaikaisuuden toteuttaminen ja valvominen on erittäin vaikeaa.

– On aivan liian todennäköistä, ettei eläin ole tainnutettu ennen verenlaskua. Se ei voi kuulua sivistysvaltioon, jossa eläinten hyvinvointiin on kiinnitetty huomioita. Teurastustapa ei mitenkään voi olla tämän periaatteen ulkopuolella, huomauttaa Ronkainen.

Riski eläinten huonosta kohtelusta kasvaa

Esillä on ollut uskonnolliseen teurastustapaan keskittyneiden teurastamojen perustaminen Suomeen. Ronkainen pitää tätä isona riskinä, jos nykyinen eläinsuojelulain 33 b § on voimassa.

– Toiminnan laajentuminen edellyttää huomattavasti nykyistä enemmän valvontaa ja riski eläinten huonosta kohtelusta kasvaa merkittävästi. Sitä ei voida hyväksyä.

Ronkainen kerää nimiä lakialoitteeseen, joka jätetään viikon päästä perjantaina.

SUOMEN UUTISET