Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n peruspilareista käytiin tänään kiivasta keskustelua europarlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Äänestykseen tuodussa pankkiunionin vuosikertomuksessa tuettiin siirtymistä koko euroalueen kattavaan talletussuojajärjestelmään. Tämä oli liikaa perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lernerille.

– Ollaanko tässä nyt taas kerran tilaamassa lisää laskuja Etelä-Euroopasta? Voin taata, että niitä alkaa tulla, jos euroalueen laajuinen talletussuojajärjestelmä otetaan käyttöön, Ruohonen-Lerner sanoi puheenvuorossaan.

Pakkisektorit hyvin erilaiset

Yhteistä talletussuojaa ajavien parlamentaarikkojen mukaan yhteisvastuullisuus palauttaisi kansalaisten luottamuksen pankkisektoriin ja estäisi talletuspaon mahdollisessa kriisitilanteessa. Ruohonen-Lerner pitää tätä hyvänä päämääränä, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että pankkisektorit pohjoisessa ja etelässä ovat hyvin erilaiset. Myös riskit ovat erilaiset.

– Talletussuojajärjestelmä toisi vakautta ja uskoa lähinnä niihin jäsenvaltioihin, joissa hälytyskellojen pitäisi oikeasti soida, Ruohonen-Lerner kertoi parlamentille.

Lausunto herätti vastustusta etenkin Etelä-Euroopan maissa.

– Kun te puhutte eteläisten maiden laskujen maksamisesta, ajatelkaa myös siirtoja etelästä Keski-Eurooppaan, vaikkapa Saksaan. Miljardeja veronmaksajien euroja on pumpattu Saksalaisiin pankkeihin, portugalilainen europarlamentaarikko Marisa Matias vastasi.

Tukea saksalaiskollegoilta

Ruohonen-Lerner sai tukea näkemykselleen muun muassa saksalaisilta kollegoiltaan, jotka olivat yhtä lailla huolissaan riskien epätasaisesta jakautumisesta.

Komission hiljattain esittelemä eurooppalainen talletussuoja on yksi pankkiunionin kolmesta peruspilarista. Muita välineitä ovat valvontamekanismi ja kriisinratkaisumekanismi.

Pankkiunionin vuosikertomus 2015 hyväksyttiin parlamentissa tänään äänin 351 puolesta, 112 vastaan.

SUOMEN UUTISET