Euroopan parlamentin jäsen ja eurovaaliehdokas Pirkko Ruohonen-Lerner (ps./ECR) pitää EU:n rahankäyttöä holtittomana. Hän viittaa erityisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin sekä keväällä uutisoituihin EU:n elvytyspakettiin liittyviin väärinkäytöksiin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat arvioivat joka vuosi EU:n tulot ja menot varmistaakseen, että vuotuiset tilinpäätökset ovat luotettavia ja sääntöjen mukaisia. Pirkko Ruohonen-Lerner pitää tilintarkastajien tuoreimman vuotta 2022 koskevan vuosikertomuksen havaintoja huolestuttavina.

– EU:n budjettimenoja koskevat virheet lisääntyivät huomattavasti. EU:n talousarvioon kohdistuva kokonaisriski oli vuoden lopussa lähes 250 miljardia euroa, mitä ei voida hyväksyä, toteaa Ruohonen-Lerner.

Veronmaksajien rahojen käytössä tulee olla tarkka

Tarkastajat kertovat menojen virhetason olleen merkittävä. Tämän vuoksi he antoivat kielteisen lausunnon EU:n vuoden 2022 menoista. Virhetaso ei kuvaa petoksia tai tuhlausta, vaan rahamääriä, joita ei ole käytetty sääntöjen mukaisesti. Tarkastajat tunnistivat lisäksi 14 petosepäilyä ja ilmoittivat niistä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan syyttäjävirastolle (EPPO).

– Veronmaksajien rahojen käytössä tulee olla tarkka. Miten näitä varoja sitten käytetään? Esimerkiksi Italiassa viljelijä sai EU-tukea sitruunapuiden kasvattamiseen. Maataloustuet juoksivat, vaikka alueella ei kasvanut ainuttakaan sitruunapuuta. Kansalliset viranomaiset eivät kumma kyllä tätä pikkuseikkaa havainneet, ihmettelee Ruohonen-Lerner.

Italiassa koplattu EU:n elvytysrahoja rikollisille

Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) avulla EU:ssa pyrittiin lieventämään koronapandemian taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2022 elpymis- ja palautumistukivälineestä maksettiin 13 avustusmaksua 11 jäsenvaltiolle, yhteensä 46,9 miljardia euroa. Näistä 13 maksusta peräti 11:ssä oli sääntöjenmukaisuusongelmia. Kuudessa maksussa virhetaso oli merkittävä.

Huhtikuussa uutisoitiin mittavista elvytysrahojen väärinkäytöksistä Italiassa. EU:n syyttäjäviranomaisen tutkinnassa on peräti 179 projektia pelkästään Italiassa, mikä vastaa jopa 86 prosenttia koko elvytyspakettivaroihin liittyvistä huijausepäilyistä. EU-varoja on käytetty esimerkiksi rikollisten huviloihin, autoihin ja muihin luksustuotteisiin.

– On tärkeää, että jokainen euro, joka ohjataan EU:n budjetin kautta, käytetään avoimesti ja tehokkaasti. EU:n tulisi keskittyä perustehtäviinsä ja karsia turhia menoja. Tarvitsemme myös parempaa valvontaa varojen käyttöön, Ruohonen-Lerner painottaa.

Suomen Uutiset