Euroopan parlamentti käsitteli täysistunnossa Strasbourgissa 18.10. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoretta vuoden 2022 vuosikertomusta. Täysistuntokeskusteluun osallistunut Euroopan parlamentin jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner (ps./ECR) pitää tilintarkastajien havaintoja huolestuttavina.

– EU:n budjettimenoja koskevat virheet lisääntyivät huomattavasti. EU:n talousarvioon kohdistuva kokonaisriski oli vuoden lopussa lähes 250 miljardia euroa. Koska korttitalo romahtaa? kysyi Pirkko Ruohonen-Lerner puheenvuorossaan.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat arvioivat joka vuosi EU:n tulot ja menot varmistaakseen, että vuotuiset tilinpäätökset ovat luotettavia ja sääntöjen mukaisia. EU:n 196 miljardin euron budjettimenoissa todettiin virhetason huomattava nousu 4,2 prosenttiin (kolme prosenttia vuodesta 2021).

EU velkaantuu huolestuttavaa vauhtia

Tarkastajat katsovat, että kaksi kolmasosaa tarkastetuista menoista oli suuririskisiä. Tämän tyyppisiä menoja koskevat säännöt ja tukikelpoisuusperusteet ovat usein monimutkaisia, mikä lisää virheiden todennäköisyyttä.

Vaikka tarkastajat antoivat tulopuolelta virheettömän lausunnon ja samalla totesivat, että vuoden 2022 tilit antavat taloudellisesta tilanteesta kattavan kuvan, on tilanne huolestuttava. Tarkastajat varoittavat kasvavista riskeistä, joita aiheutuu lisämaksutarpeiden vuoksi otetuista lainoista.

– EU ja sen monet jäsenvaltiot velkaantuvat huolestuttavalla tavalla. Viime vuonna EU:n velka kasvoi yli 100 miljardia ja oli vuoden lopussa 344 miljardia euroa, korosti Ruohonen-Lerner.

Veronmaksajien rahojen käytössä tulee olla tarkka

Tarkastajat kertovat menojen virhetason olleen merkittävä. Tämän vuoksi he antoivat kielteisen lausunnon EU:n vuoden 2022 menoista. Virhetaso ei kuvaa petoksia tai tuhlausta, vaan rahamääriä, joita ei ole käytetty sääntöjen mukaisesti. Tarkastajat tunnistivat lisäksi 14 petosepäilyä ja ilmoittivat niistä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan syyttäjävirastolle (EPPO).

Ruohonen-Lerner toi puheenvuorossaan esiin tilintarkastajien kertomukseen sisältyneen räikeän esimerkin EU-varojen väärinkäytöstä.

– Veronmaksajien rahojen käytössä tulee olla tarkka. Miten näitä varoja sitten käytetään? Esimerkiksi Italiassa viljelijä sai EU-tukea sitruunapuiden ylläpitämiseen. Maataloustuet juoksivat, vaikka alueella ei kasvanut ainuttakaan sitruunapuuta. Kansalliset viranomaiset eivät kumma kyllä tätä pikkuseikkaa havainneet.

Jokainen euro käytettävä avoimesti ja tehokkaasti

Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on tärkein osa EU:n 800 miljardin euron Next Generation EU -pakettia (NGEU), jonka avulla pyritään lieventämään koronapandemian taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2022 elpymis- ja palautumistukivälineestä maksettiin 13 avustusmaksua 11 jäsenvaltiolle, yhteensä 46,9 miljardia euroa. Näistä 13 maksusta peräti 11:ssä oli sääntöjenmukaisuusongelmia. Kuudessa maksussa virhetaso oli merkittävä.

Tarkastajat havaitsivat myös tilanteita, joissa toimenpiteiden ja niihin liittyvien välietappien tai tavoitteiden suunnittelu oli puutteellista. Lisäksi esiintyi ongelmia jäsenvaltioiden vahvistuslausumiin sisältyvien tietojen luotettavuudessa. Tästä johtuen tarkastajat antoivat varauman elpymis- ja palautumistukivälineen menoista.

– On tärkeää, että jokainen euro, joka ohjataan EU:n budjetin kautta, käytetään avoimesti ja tehokkaasti. EU:n tulisi keskittyä perustehtäviinsä ja karsia turhia menoja. Tarvitsemme myös parempaa valvontaa varojen käyttöön, Ruohonen-Lerner painotti puheenvuoronsa lopuksi.

Suomen Uutiset