Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala on jättänyt kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee mahdollisuutta yksityistää nykytaiteen museo Kiasma eriyttämällä se tulevaisuudessa muodostettavasta Kansallisgalleria-säätiöstä.

Kansallisgalleria-säätiön piiriin aiotaan jatkossa sisällyttää Valtion taidemuseo, joka koostuu nykyisellään Ateneumin taidemuseosta, Nykytaiteen museo Kiasmasta, Sinebrychoffin taidemuseosta ja Kuvataiteen keskusarkistosta.

Saarakkalan mielestä esityksen valmistelussa tulisi ottaa huomioon nykytaidehankintojen kustannuskehitys sekä kansalaisten nykytaidetta kohtaan osoittama kritiikki. Nykytaiteen hankintojen suuret määrärahat voidaan katsoa kyseenalaisiksi, sillä monien nykytaideteosten taiteellinen arvo on hyvin vaikeasti määriteltävissä.

Maaliskuussa 2011 Helsingin Sanomissa julkaistun kyselytutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia kansalaisista oli halukas lopettamaan valtiontuet postmodernille nykytaiteelle.

Yksityisten sijoittajien tuoma pääoma mahdollistaa Kiasmalle nykytaidepiirien arvostamien kalliimpien ulkomaisten teosten laajemman oston sekä toisi aidon kilpailutilanteen nykytaidekentälle, jolloin taloudelliset kilpailukykytekijät  määrittelisivät nykytaiteen teoshankintojen kriteereitä pienten piirien mieltymysten sijaan. Suppeammalla Kansallisgallerian organisaatiorakenteella olisi myös mahdollista saada aikaan säästöjä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Kokonaisuudessaan valtio on budjetoinut Kiasmalle 455 000 euroa taidehankintoihin.

Kuva: Kiasman Camouflage. Nykytaidetta muotoilun maastossa -näyttely.

PS VERKKOTOIMITUS