Liika sääntely on vienyt Suomen ketteryyden ja kilpailukyvyn. Näin sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitellessään pääministerin ilmoituksen normien purkamisesta eduskunnalle keskiviikkona. Suomen tulee luopua liiallisesta sääntelystä.

– Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kestävän kasvun ja työllisyyden tielle. Suomen suunta muuttuu vain työllä, yrittämisellä ja toimeliaisuudella. Niiden esteitä on purettava, Sipilä lupasi.

Liian sääntelyn haitallinen vaikutus näkyy yritystoiminnassa, arjessa, maataloudessa, rakentamisessa, investoinneissa, kilpailussa ja vapaaehtoistoiminnassa.

– Tarvitsemme luottamusta. Olemme tottuneet, että kaikki ongelmat ratkaistaan normilla tai lailla. Tarvitsemme vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja. Koko hallitus on määrätietoisesti sitoutunut turhan sääntelyn ja byrokratian purkamiseen sekä säädösten sujuvoittamiseen. Tämä on tärkeä osa hallitusohjelmaamme ja koskee kaikkia hallinnonaloja, Sipilä totesi.

Normeja karsimaan perustetaan elin

Valtioneuvoston yhteyteen Normeja karsimaan perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, joka varmistaa lainsäädännön laadun.

Samalla perataan säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta ja vastaavia. Kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavat alempiasteiset normit, määräykset ja ohjeet perataan. Lupa- ja valitusprosessit sujuvoitetaan ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan.

– Normeja on purettava myös EU-tasolla, Sipilä linjasi: hallitus sitoutuu pidättäytymään kansallisesta, esimerkiksi kilpailukykyä haittaavasta lisäsääntelystä.

Monen muun ohessa luodaan edellytykset pienimuotoiselle piharakentamiselle ja esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen asentamiselle ilmoitusmenettelyn turvin.

– Jopa hevosenlannan polttaminen sallitaan, Sipilä lupasi.

Veli-Pekka Leskelä