Taloudellisia investointeja koskevia lupapäätöksiä voi joutua odottamaan vuosia. Sääntely tuhoaa kilpailukykymme. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen moitti massiivista säätelyä, ja esitteli suuntaviivoja keveämmälle hallinnolle. Turunen vaati lupien käsittelyajoille aikarajat ja siirtymistä yhden luukun periaatteeseen. Hallintoa tulisikehittää niin, etteivät lupaviranomaiset valita toisen lupaviranomaisen tekemästä päätöksestä. Elyjen, Avien ja kuntien virkamiesten roolia pitää selkeyttää ja suoraviivaistaa hallinnon tapoja toimia. Kokeiluille ja uusille ideoille pitää antaa tilaa.

– Suomi ei voi jatkaa hitaalla byrokratian ja pykälien tiellä. Byrokratiamme rattaissa makaa tälläkin hetkellä satojen miljoonien, jopa miljardien eurojen edestä toteuttamista odottavia hankkeita.  Ja käytännöt voivat vaihdella merkittävästi kunnittain, Turusen paheksui.

Yksityishenkilötkään eivät välty byrokratian kiusalta.

– Tavallinen kansalainen puolestaan joutuu pahimmassa tapauksessa toimittamaan lippua ja lappua luukulta toiselle useaan kertaan sekä toimittamaan katselmuksia toteuttaakseen pienenkin hankkeen, Turunen moitti.

Suomi kasvatti viidakon itse

Turunen katsoo tilanteen johtuvan ensisijaisesti suomalaisten poliitikkojen toiminnasta. Erityisen paljon perattavaa hän löytää ympäristölupabyrokratian puolelta.

– Hyvä esimerkki kaikessa karmeudessaan siitä, miten asioita ei pitäisi kontrolloida, on maamme ympäristölupabyrokratia. Maassamme vaaditaan lupa 18 000:lta eri ympäristöön vaikuttavalta toimelta. Ruotsalaiset tulevat toimeen noin 5000 luvalla. EU puolestaan edellyttää lupia vain 2000 eri toimelta. Voidaan siis tehdä johtopäätös, että sääntelyviidakkomme on suurelta osin omin päin kansallisesti kasvatettu, Turunen totesi.

Turunen esitteli seitsemän asiakohtaa ylisääntelyn purkamiseen:

  1. Kaikki sääntely on käytävä läpi ja turhasta sekä päällekkäisestä sääntelystä on luovuttava. 
  2. On katsottava mistä lupamenettelyistä voidaan siirtyä ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyyn.
  3. Lupien käsittelyajoille on asetettava aikarajat.
  4. On siirryttävä yhden luukun periaatteeseen.
  5. Hallintoa on kehitettävä niin, etteivät lupaviranomaiset valita toisen lupaviranomaisen tekemästä päätöksestä.
  6. Hallituksen on selkeytettävä ELY:jen, AVI:en ja kuntien virkamiesten roolia sekä suoraviivaistettava hallinnon tapoja toimia. Pidämme hyvänä, että kunnille annetaan vapaammat kädet toteuttaa ja järjestää palveluitaan, mutta samalla on varmistettava etteivät käytännöt kunnissa poikkea liikaa toisistaan.
  7. Yritysten asiointia verottajan kanssa on saatava sujuvammaksi mm. asioinnin nopeuden suhteen ja verotuksen sitovien ennakkopäätösten osalta.

– Kaikki kokeilut eivät aina onnistu, mutta yksi onnistunut kokeilu voi olla kansantaloudellisesti paljon suurempi asia kuin muutama epäonnistunut, Turunen arvioi.

Turusen puheenvuoro oli vastaus pääministerin ilmoitukseen normien purkamisesta. Hän toimii talousvaliokunnan puheenjohtajana.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit