Anders Borgin analyysi sairaan Suomen tilasta on oikea, mutta ehdotetut lääkkeet vääriä, arvioi perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo tiedotteessaan. Hänen mukaansa Suomen vientiteollisuuden ongelmien syy ei ole duunareiden palkoissa vaan teollisuutta kurittavissa, EU:n minimitasoon nähden jopa 14-kertaisissa energiaveroissa.

– Ruotsin ex-valtiovarainministerin Anders Borgin analyysi sairaan Suomen tilasta on oikea. Suomi on käytännössä konkurssikypsä. Vientimme on romahtanut niin, että vientituloistamme puuttuu 20-30 % vuositasolla verrattuna vuoden 2008 tasoon, puoluesihteeri toteaa.

Suomalainen vientiteollisuus on perussuomalaisten mukaan menettänyt kilpailukykynsä. Vaikka muualla Euroopassa talous on lähtenyt verkalleen kasvamaan, niin suomalaisen teollisuuden tilauskirjat ovat vain ohenneet.

– Tähän saakka voimme yhtyä ex-ministeri Borgin diagnoosiin.

– Mutta teollisuutemme kilpailukykyä ei ole menetetty duunarien palkankorotusten eikä duunareiden liian suurien palkkojen takia. Suomalaisten tehdastyöläisten palkat ovat nousseet vuoden 2008 jälkeen noin 7 %. Vastaavasti sekä saksalaisten että myös ruotsalaisten ovat nousseet lähes 11 %.

Vaikka SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne onkin yhtynyt ex-kollegansa Borgin väitteisiin siitä, että palkankorotukset ovat vieneet teollisuutemme kilpailukyvyn, niin mitkään tilastot eivät Slunga-Poutsalon mukaan tue tätä johtopäätöstä.

– Teollisuutemme kilpailukyvyn on syönyt energiaverojemme ”Suomi-lisä”. Teollisuutemme energiavero on 14-kertainen EU-minitasoon verrattuna. Kotitalouksiemme energiavero on peräti 19-kertainen. Näiden kansallisten viherverojen laskeminen asteittain EU–minimitasolle on oikea lääke, jolla sairas Suomi voidaan kuntouttaa todelliseen iskukykyyn.

Kilpailukyvyn palauttaminen vauhdittaisi perussuomalaisten mukaan vientiä ja parantaisi työllisyyttä.

– Tämä marssi olisi huomattavasti lyhempi kuin mitä ex-ministeri Borg yhdessä nykyisen suomalaisen kollegansa Rinteen kanssa esittää.

Perussuomalaiset eivät halua lähteä SDP:n, Keskustan ja Kokoomuksen ajamaan työläisten kurjistamispolitiikkaan mukaan.

– Palkkojen jäädyttäminen useammaksi vuodeksi palkkojen nollaratkaisuilla vie ostovoiman, syventää lamaa ja heikentää työmotivaatiota. Perussuomalaiset pitävät turmiollisena myös työehtosopimusten yleissitovuuden heikennyspyrkimyksiä, Riikka Slunga-Poutsalo korostaa.

Suomen Uutiset