Vuoden viimeisellä Tuumaustunnilla puhunut puheenjohtaja Timo Soini (ps.) muistutti kuulijoita hallitustaipaleen tähänastisista saavutuksista.

– Moni kysyy, että mitä ne perussuomalaiset ovat hallituksessa saaneet aikaan. Otan tässä nyt muutaman asian esille. Asioita, joita on saatu aikaan sekä asioita, jotka eivät ole edenneet:

– Eläkeläisten asumistuki, joka oli hallitusohjelmassa – siihen saatiin korjaus, ja se tehtiin perussuomalaisten aloitteesta. Hallintarekisteri ja laki aktiivisesta katumisesta – ne eivät edenneet. Puoluelaki palautetaan ennalleen, historiallinen vääryys korjataan.

– Arvonlisävero ei nouse, bensavero ei nouse, autovero laskee. Yle-vero poistuu 300 000 pienituloiselta. Takuueläke nousee, omaishoidon tukea korotetaan. Ja muutama vielä – hornetit saavat lisää lentotunteja, ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta jatkuu, lukukausimaksut tulevat EU- ja ETA-alueen ulkopuoleisille opiskelijoille, sisäiseen turvallisuuteen lisää rahaa 50 miljoonaa euroa.

Tuumaustunnin videotallenne. Soinin osuus alkaa kohdasta 09:30.

Soini muistutti myös solidaarisuusveron alaraja nousee sekä pääomaveron noususta ”tosi sileäkätisillä” – eli tapauksissa, jolloin pääomatuloja on yli 30 000 euroa.

– Tässä on muutamia asioita, semminkin kun aina kysytään, että mitä perussuomalaiset ovat saaneet aikaan ja sanotaan, että mitään ei ole saatu aikaan. Tässä on nyt viitisentoista, ja näitä on paljon muitakin.

Soini muistutti myös, että hallitus julkaisi vastikään laajan ohjelman, jossa listattujen 80 toimenpiteen tavoitteena on katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahan. Suomi onkin pystynyt vähentämään houkuttelevuuttaan turvapaikanhakijoiden silmissä. Oleskeluluvat ovat määräaikaisia, perheenyhdistäminen tiukentuu ja sosiaaliturvajärjestelmä on kiristymässä.

SUOMEN UUTISET