Kansainvälinen Pew-tutkimuslaitos julkaisi äskettäin laajaan eurooppalaiseen kyselyyn perustuvan tutkimuksen, jossa kartoitettiin ihmisten omaa uskonnollista vakaumusta ja heidän näkemyksiään muista uskonnoista.

Tutkimuksen mukaan peräti 62 prosenttia suomalaisista ajattelee, että islaminusko on perustavanlaatuisessa ristiriidassa suomalaisen kulttuurin ja arvojen kanssa. Useampi kuin joka neljäs suomalainen (28 %) ei hyväksyisi muslimia perheensä jäseneksi.

Jopa 94 prosenttia tuntee kansallisylpeyttä

Tuloksista ilmenee myös, että suomalaisten kansallisylpeys on länsieurooppalaisittain huippuluokkaa: 59 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa hyvin ylpeitä suomalaisuudestaan, ja 35 prosenttia tuntee jossain määrin ylpeyttä kansallisuudestaan.

Yhteistulos 94 prosenttia on korkein kyselyssä mukana olleista 15 maasta. Lähes samoihin lukemiin pääsevät Portugali ja Norja.

Puolet pitää omaa kulttuuria parhaimpana

Terve kansallisylpeys ei kuitenkaan estä suomalaisia tuntemasta itseään myös eurooppalaisiksi: 87 prosenttia suomalaisista tuntee ylpeyttä eurooppalaisesta identiteetistään. Tämäkin luku on tutkittujen maiden kärjessä.

Puolet (49 %) suomalaisista oli täysin tai suurimmaksi osaksi samaa mieltä väitteestä ”Emme ole täydellisiä, mutta meidän kulttuurimme on parempi kuin muiden”. Toinen puoli kansasta (46 %) taas ei moiseen väitteeseen suomalaisen kulttuurin ylivoimasta uskonut.

Laajan tutkimuksen tuloksia voi selata Pew-tutkimuslaitoksen sivuilla.

SUOMEN UUTISET