Luonnonvarakeskuksen tiistaina 16. kesäkuuta julkaisemasta suden kanta-arviosta selviää, että susikanta on vahvistunut Suomessa selvästi. Maaliskuun laskennan perusteella kanta on noussut reilusti yli kahdensadan yksilön. Laumat kasvoivat kokonaismäärällisesti vuoden takaiseen tilanteeseen noin neljänneksen.

– Kannan kasvu antaa yksiselitteisen syyn kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseen. Kannanhoitosuunnitelmassakin mainittu pienimmän elinvoimaisen kannan taso ylittyy nyt selvästi, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula.

Suden paikka ei ole pihapiirissä

Simula muistuttaa, että susikannan kasvu vaikuttaa esimerkiksi perinteikkääseen koiralla metsästykseen. Koiraa käytetään muun muassa metsästettäessä hirveä, jonka metsästys on tärkeää myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja metsätalousvahinkojen vähentämiseksi.

– Susikantaa pitäisi saada vähennettyä erityisesti sieltä, missä susista aiheutuu merkittäviä ongelmia niin metsästykselle kuin maa- ja metsätaloudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen myötä susi oppisi jälleen myös pelkäämään ihmistä, sillä suden paikka ei suinkaan ole ihmisten pihapiireissä, Simula painottaa.

Simula vaatiikin jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta toimia kannanhoidollisen sudenmetsästyksen aloittamiseksi uusien laskentojen perusteella.

SUOMEN UUTISET