Kansanedustaja Maria Lohela (ps.) kysyy hallitukselta, aikooko se selvittää perussuomalaisten äskettäin esiinnostaman oil-to-cash-mallin soveltamismahdollisuuksia kehityspolitiikassaan. Amerikkalaisen Center for Global Development -ajatuspajan suunnitteleman mallin mukaan energiavaroilla rikastuneen valtion tulee siirtää energianviennistä saamistaan varoista ainakin puolet kansalaistensa pankkitileille. Välittömästi tämän jälkeen tapahtuvalla kansalaisten tulojen verotuksella pyritään luomaan side valtioiden vallanpitäjien ja kansalaisten välille, mikä tekisi vallanpitäjät vastuullisiksi...  Lue lisää >