Suomessa rehottava rakenteellinen korruptio ilmenee sinänsä laillisissa rakenteissa ja hyödyntää niissä olevia mahdollisuuksia. Korruptio ruokkii talouskriisejä ja heikentää julkista taloutta. Se vääristää instituutioiden perustehtävää, heikentää hyvää hallintoa ja on uhka demokratialle.  Lue lisää >