Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Ohjelman tavoitteena on saada aikaan hallitusohjelman tavoittelemat 243 miljoonan euron säästöt hallinnonaloilta.  Lue lisää >