Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman toimeenpanon periaatteita. Ohjelman tavoitteena on saada aikaan hallitusohjelman tavoittelemat 243 miljoonan euron säästöt hallinnonaloilta.

Hallitusohjelmaan sisältyy toimenpiteiden kautta tavoiteltava hallinnonalojen säästötavoite. Säästöt kohdennetaan virastoille vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmassa. Säästötavoite on yhteensä 243 miljoonaa euroa.

Toimintatapojen muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia pyritään toteuttamaan luonnollista eläkepoistumaa ja muuta luonnollista siirtymää hyödyntäen. Tuottavuusohjelman toimeenpano voi kuitenkin johtaa henkilöstövähennyksiin eri virastoissa.

Palvelujen saatavuus varmistetaan

Viime syksystä lähtien tuottavuusohjelmaa valmistellut työryhmä on tarkastellut uudistusten vaikutuksia virastojen toimintamenoihin, joita ovat muun muassa sähköinen viranomaisasiointi ja julkisen sektorin tilaohjelma. Ministerivaliokunnan linjauksen mukaan ohjelman toimeenpanossa varmistetaan palvelujen kattava saatavuus.

Tulevaisuudessa ICT- ja digitalisaatiohankkeissa lähtökohtana on toimintatapojen uudistaminen siten, että hankkeet ovat aidosti investointeja ja tuottavuus kasvaa. Tuottavuusohjelma uudistaa ja tehostaa myös palvelujen hankintaa. Yhteisten palvelujen tuottamiseen valitaan entistä kustannustehokkaampia tuotteita ja palveluja. Lisäksi arvioidaan kriittisesti nykyisten palveluiden laatutasoja ja niiden tarpeellisuutta.

Kokonaisuudessaan valtion budjettitalouden piirissä tehdään muita kuin toimitilakustannuksiin liittyviä hankintoja noin 7 miljardilla eurolla, joista toimintamenoista rahoitetaan noin 3 miljardia euroa.

Suomen Uutiset