Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kehottaa tuoreessa lausunnossaan Suomea vahvistamaan julkista talouttaan ja ryhtymään uusiin toimiin, joilla sekä tehostetaan julkisia toimintoja että lisätään valtion tuloja. Valtiovarainministeri Riikka Purra pitää hyvänä ulkopuolisen asiantuntijan analyysia – IMF:n suositukset tukevat omaa näkemystäni julkisesta taloudesta: tarvitsemme lisätoimia, jotta pääsemme hallitusohjelman tavoitteisiin.


Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkisti tiistaina lausuntonsa Suomen taloudesta. IMF:n mukaan hallitus pyrkii kunnianhimoisesti vakauttamaan julkista taloutta, mutta nykyisillä linjauksilla velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Hallitusohjelman menoleikkausten lisäksi valuuttarahasto suosittelee uusia toimia: esimerkiksi hyvinvointialueiden toimintaa olisi syytä tehostaa.

Taloustilanne nyt vaikeampi

Suomen pitäisi IMF:n mukaan myös ryhtyä toimiin, joilla lisätään valtion tuloja. Niitä voitaisiin kasvattaa esimerkiksi uudistamalla verotusta.

Ylen A-studiossa tiistaina vieraillut valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että IMF:n lausunto vastaa myös hänen näkemyksiään.

– Hallitusneuvotteluissa aiemmin käytössä ollut talouden ennuste ei ole toteutunut. Taloustilanne ja suhdanne on nyt vaikeampi sekä lisäksi verotuotossa on ollut laskua. Nämä vaikuttavat siihen, että hallitusohjelman tavoitteet esimerkiksi velkasuhteen vakauttamisesta ja alijäämistä eivät tule toteutumaan ilman lisätoimia. Hallitus on niihin valmis, Purra sanoo.

Sekä menosäästöjä että veroratkaisuja

Hallitus valmistelee lisäsopeutuksia, joiden tarve voi nousta aiemmin arvioidusta 1,5 miljardista eurosta jopa kahteen miljardiin, Purra sanoo.

Sopeutuksissa on mukana sekä menosäästöjä että veroratkaisuja.

– On tarkasteltava erikseen ensinnä valtiontalouden kehyksiä. Me haluamme, että ne eivät mene rikki. Se itsessään edellyttää menosäästöjä. Lisäksi haluamme toteuttaa hallitusohjelman alijäämätavoitteen, mikä edellyttää lisätoimia. Tässä yhteydessä pitää tarkastella myös veroratkaisuja. Lisäksi EU:n finanssipoliittiset säännöt ohjaavat tiettyyn suuntaan.

– Lähdetään siitä, että tarvitsemme 500 miljoonaa tai jopa miljardin verran menosäästöjä, jotta kehyksissä pysytään. Alijäämätavoite vaatii vielä huomattavasti lisää, ja tässä on tarkasteltava myös veronkorotuksia, jotta suuri summa saadaan kurottua. Voin siis taata, että tulee hyvin haastava kevät.

Hallitukselta odotetaan toimia

Purra korostaa, että poliittisia päätöksiä leikkauksista ja veroratkaisuista ei toistaiseksi ole. Hallitusohjelman periaatekirjauksen mukaan työn tekemisen ja yrittämisen verotusta ei kuitenkaan koroteta.

– Työn verotus on jo nyt Suomessa huomattavan kireää ja meillä on korkeat marginaaliveroasteet, millä on kannustinvaikutuksia. Veronkorotukset voivat myös vääristää käyttäytymistä, ja me emme halua sellaista tällaiseen taloustilanteeseen. Onneksi on muitakin veroratkaisuja, Purra sanoo.

Hän mainitsee esimerkiksi säätiöiden pääomatulot.

Leikkaukset eivät kohdistu ainakaan puolustukseen ja peruskoulutukseen, Purra sanoo. Hän lisää myös, ettei näe sosiaaliturvan leikkauksia todennäköisenä.

– Päätökset eivät tule olemaan helppoja. Toisaalta kun asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen, on mietittävä sitä, onko oleellisempaa huolehtia maan sisäisistä asioista. Nyt tällä hallituskaudella kehitysavusta leikataan yli miljardi. Omasta puolestani voitaisiin leikata enemmänkin.

Purra korostaa, että julkisen talouden heikon tilan vuoksi hallitukselta odotetaan – ja sen pitää kyetä toimiin. Hänen mukaansa toimien pitää olla laaja-alaisia ja kohdistua eri puolille.

– Jo hallitusohjelmassa leikataan laajasti eri sektoreilta, tehdään tuottavuustoimia ja lisätään vaikuttavuutta.

Duunarin ostovoima paranee

Hallituksen uudistuksia vastustava Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on jo ilmoittanut laajoista työtaistelutoimista, jotka liki pysäyttävät Suomen ensi viikolla. Purra sanoo, että tilanne ei ole toivottava, mutta sen kanssa on vain pärjättävä.

Hän jatkaa, että hallituksen tekemät työmarkkinareformit eivät edes ole mitenkään radikaaleja.

– On ymmärrettävä, että Suomen oleelliset verrokit, kuten Pohjoismaat, ovat tehneet vastaavat uudistukset jo aikoja sitten. Kun katsotaan talousmittareita, niin ne myös pärjäävät Suomea paremmin. Olen itse täysin vakuuttunut siitä, että Suomen yhteiskunta ja Suomen talous tarvitsevat näitä uudistuksia. Meillä on edelleen ongelmia muun muassa työllistymisen kanssa. Tämä maa lähtee nousuun, kun menestyviin yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja.

Purra muistuttaa myös, että hallituksen toimien ansiosta palkansaajan asema itse asiassa paranee tänä vuonna.

– Käteen jäävä rahasumma kasvaa. Kun samaan aikaan inflaatio heikkenee, duunarin ostovoima siis paranee.

SUOMEN UUTISET