Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho ihmettelee, miksi Suomessa ei voi edelleenkään keskustella maahanmuutosta ja sen kustannuksista kiihkottomasti.

– Maahanmuuttopolitiikka on yksi keskeinen vaaliteema. Tämän saattaa huomata jo perussuomalaisten varsin maltillisen maahanmuutto-ohjelman osakseen saamasta, yli-innokkaasta kritiikistä. Kiihkeimmät ovat esimerkiksi syyttäneet perussuomalaisten maahanmuuttopoliittista ohjelmaa ihmisoikeuksien vastaiseksi, koska ohjelma ei myönnä ihmisoikeudeksi maahanmuuttajalle valita veronmaksajien kustantamaa asuntoa mistä tahansa päin Suomea, Terho kirjoittaa blogissaan.

Hämmentäminen palvelee joidenkin etua

Terhon mielestä maahanmuuttopolitiikkaa hyssytellään monista syistä.

– Valitettavasti keskustelun taso on pysynyt edelleen pääosin matalana, mihin yleisimmät syyt ovat käsitteiden sekoittaminen ja tosiasioiden idealistinen ohittaminen. Keskustelun hämmentäminen saattaa palvella joidenkin tahojen etuja, mutta pidemmällä aikavälillä tosiasiat aina puskevat puheiden läpi ja tulevat ilmeisiksi kaikille. Kysymys on lähinnä siitä, kauanko tämä kestää ja kuinka paljon veronmaksaja tässä välissä menettää.

Maahanmuutolle asetettava tavoitteet

Terho painottaa, että maahanmuuttoa pitäisi arvioida ensisijaisesti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta.

– Ongelma on se, että vanhat puolueet kieltäytyvät asettamasta maahanmuutolle mitään selkeitä hyötytavoitteita, vaan hokevat vain vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen samoja fraaseja, kuten ”tulevaisuuden Suomi tarvitsee maahanmuuttoa” tai ”näin tärkeälle asialle ei voida laittaa hintaa”. Todellisuudessa kaikella on hintansa, eikä Suomi tietenkään ”tarvitse” sellaista maahanmuuttoa, jonka hinta yhteiskunnalle on suurempi kuin hyöty, vaan silloin on kysymys jonkun muun tarpeista.

Vaientaminen toimii kansanvaltaa vastaan

Maahanmuuttokeskustelu on Terhon mielestä edelleen vaikeaa mutta välttämätöntä.

– Käsitteiden tahallisesta sekoittamisesta tulisi siirtyä yksityiskohtaisempaan keskusteluun. Esimerkiksi pakolaispolitiikkaa ei pitäisi sekoittaa työperäiseen maahanmuuttoon eikä humanitaarista maahanmuuttoa yleisesti koko maahanmuuttoon.

– Maahanmuuttopolitiikkakin on politiikkaa. Meidän on voitava keskustella kiihkottomasti Suomelle taloudellisesti negatiivisen maahanmuuton kustannuksista. Suomen valtiolla on rajallisesti rahaa käytettävissä, ja demokraattisen yhteiskunnan perusperiaate on vapaus keskustella ja päättää siitä, miten rajalliset resurssit tulisi parhaiten käyttää. Se joka haluaa vaientaa maahanmuuttokeskustelun suvaitsevaisuuden tai minkä tahansa muun nimissä, ei siis taistele rasismia vaan kansanvaltaa vastaan, Terho painottaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit