Tukholmassa Covid-19-taudin pahiten vaivaamissa vanhainkodeissa on käytetty merkittävästi enemmän tuntityöntekijöitä ja vuokratyövoimaa kuin vanhainkodeissa, joissa tartuntoja on esiintynyt vähemmän. Selvityksestä kertoo Ruotsin yleisradion Ekot-toimitus.

Haastattelututkimus tehtiin kaikkiin Tukholman alueen vanhainkoteihin. Tuloksista käy ilmi, että yli puolessa niistä vanhainkodeista, joissa Covid-19-tautia on esiintynyt, ainakin kolmannes työntekijöistä on tilapäisiä. Työntekijöistä lähes joka viides on ollut töissä siitä huolimatta, että heillä on ollut koronan oireita.

Henkilökunnan vaihtuvuus on ongelma

– Jatkuvuus ja työsopimusmallit ovat vanhustenhoidon suuri epäkohta. Jos henkilöstöstä neljännes on tuntipalkalla toimeentulevia tilapäistyöntekijöitä, kotiin jääminen sairaana on vaikeaa, sanoo sosiologian professori Johan Fritzell SVT:n haastattelussa.

– Tietenkään jokainen vanhainkotiin tuleva henkilö ei ole tartuntariski. Eräs näkökohta on sekin, että usein vaihtuva henkilökunta ei tunne hauraita vanhuksia yhtä hyvin, kuin vakituinen väki. He eivät välttämättä ole myöskään selvillä hoitamiensa ihmisten terveydentilan vaihteluista, sanoo puolestaan hoitoalojen liiton edustaja.

SUOMEN UUTISET