Hallituksen sote-sopasta on vaikea saada selvää. Ydinkysymys on, että perusterveydenhuolto turvataan. Kysymys on terveyskeskusten toiminnasta, resursseista, henkilökunnasta ja potilaista. Erikoissairaanhoito ja sairaanhoitopiirit toimivat pääosin hyvin. Työssäoleva väki on pääosin työterveydenhuollossa. Kysymys on vanhusväestön, työttömien, pienituloisten ja lapsiperheiden terveyspalveluista.

Perussuomalaisten huolena ovat perusterveydenhuollon toimivuus ja toimintamahdollisuudet sekä voimavarat. Kyse on lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saatavuudesta ja työolosuhteista. Maksavat potilaat keskittyvät pääosin muualle kuin perusterveydenhuoltoon. Siksi perusterveydenhuolto on ja on oltava yhteiskunnan vastuulla, sillä kaikki suomalaiset pitää hoitaa sairauden, ei rahapussin perusteella.

Mallit ja hallintohäkkyrät eivät ole ydinasia. Perussuomalaisten mielestä tärkeintä  on ihmisten hoitaminen ja siinä tärkeintä on perusterveydenhuollon  toimivuus. Kun tavoite tiedetään, malli rakennetaan sen mukaan eikä päinvastoin kuten hallitus tekee.

TIMO SOINI