Vieraskielisten lääkäreiden kielitaito on usein puutteellista, mikä voi olla hengenvaarallista potilaalle. Lain mukaan potilaalla on Suomessa oikeus terveyspalveluihin omalla äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei kuitenkaan vaadi EU-maista tulevilta lääkäreiltä todistusta kielitaidosta. EU:n ulkopuolelta tulevilta lääkäreiltä se vaaditaan.

– Työnantajalla on velvollisuus varmistua ja huolehtia lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden riittävästä kielitaidosta, peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd) toteaa vastauksessaan kansanedustaja Maria Tolppasen (ps) kirjalliseen kysymykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on ehdottanut muun muassa uudenlaisen kielikokeen valmistelua. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä pohtii potilasturvallisuuteen liittyvää kielitaitokysymystä. Tolppanen esittää hallitukselle kaksi vaihtoehtoa: joko kaikilta vieraskielisiltä lääkäreiltä on vaadittava sujuva suomen tai ruotsin kielen taito tai suomen- ja ruotsinkielisille potilaille on tarvittaessa järjestettävä tulkki lääkärin vastaanotolle.

– Ministeri ei ota vastauksessaan mitään kantaa tulkkikysymykseen. Eikö siis suomenkielisellä suomalaisella ole oikeutta tulkkiin, jos lääkäri on esimerkiksi ruotsinkielinen? kysyy Tolppanen.

– Vaasassa ruotsinkieliset potilaat hoidetaan ensin, koska se on lääkärille mukavampaa. Saattaa käydä niinkin, että lääkärin työvuoro loppuu ennen kuin on suomenkielisten potilaiden vuoro. Onko oikein, että suomenkieliset joutuvat odottamaan pelkästään siksi, että tulkkeja ei ole tai että lääkäri ei hallitse maan pääkieltä?

PS VERKKOTOIMITUS