On valitettavaa, että epäonnistunut jätevesiasetus loi markkinat vähintäänkin harmaalla alueella toimiville liikemiehille. Viranomaisten vaatimuksesta ja kauppamiesten painostuksesta moni kansalainen onkin jo tehnyt vaadittuja investointeja.

Perussuomalaiset eivät jätä pulaan niitä, jotka ovat jo tehneet virheinvestoinnin. Haluan kertoa, että me emme vaadi heitä purkamaan vanhoja järjestelmiä tai hankkimaan uusia. Ne jotka ovat jo tehneet (virhe) investoinnit nykyisen lainsäädännön 2004 jälkeen, on vapautettava tulevista mahdollisista uusista velvoitteista. Vastuu- ja korvauskysymykset virheinvestoinneista on selvitettävä.

Nykyinen asetus ja laki on kaadettava, ja on otettava selkeä muutaman vuoden aikalisä.

Kuntalaisten yhdenvertaisuus lain edessä on taattava, myös taloudellisessa mielessä. Yksityisten jätevesiosuuskuntien (kyläpuhdistamo) laillisuus on asetettava harkintaan. Kunnan järjestelmään liittyminen maksaa noin 2 000 euroa, kun taas pakkoliittyminen yksityiseen jätevesisosuuskuntaan maksaa pahimmillaan 30 000 euroa. Sitten kun mummo on rahastettu, vesiosuuskunta liitetään kunnan ylläpitämään vesihuoltopiiriin, johon liittyminen maksaakin enää 2 000 euroa.

Miksi mummo joutui maksamaan 28 000 euroa enemmän, siis hinnalla jolla olisi saanut kirkolta kaksion? Tästä löytyy eläviä esimerkkejä.

Laitteita myyviltä yrityksiltä pitäisi voida vaatia laatujärjestelmä. Eli yksityinen auditointi organisaatio valvoisi satunnaisesti laitteistojen toimintaa laatujärjestelmän ylläpitämiseksi.

Laatusertifiointi voitaisiin peruuttaa jos laatukriteerit eivät täyttyisi. Myös kyläpuhdistamoilta on vaadittava aina ympäristölupa.

Mahdollisen uuden lain kustannusvaikutukset ja teknologian taso on tutkittava huolellisesti etukäteen, ennen kuin mitään uusia vaatimuksia voidaan esittää.

Suomen Ympäristökeskuksen myöntämät EU:n rakennusasetuksen vastaisesti myönnetyt laitteiden CE-merkit on peruttava. Lain on oltava teknologianeutraalia eli emme voi suoraan ottaa kantaa siihen, mikä menetelmä toimii.

Valmistajalla on oltava yksiselitteinen vastuu ja näyttötaakka siitä miten laite toimii. Nyt vastuu on kuluttajalla. Näin ei voi olla. Päin vastoin, jos kuluttaja väittää, että laite ei toimi, on valmistajan vastuulla osoittaa laitteen toimivuus.

On muodostettava riippumaton taho, joka testaa EN-standardin ulkopuoliset menetelmät tieteellisesti samoin periaattein kuin CE-merkityiltä tuotteiltakin vaaditaan, jotta eri teknologiat eivät olisi keskenään eriarvoisessa asemassa eli kaikilta menetelmiltä on vaadittava tieteellinen näyttö, myös maaperäkäsittelyltä.

Näin toimien jätevesiasetuksen kumoaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti. Lisäksi on mahdollistettava jo olemassa olevien saoskaivojen hyödyntäminen jätevesien puhdistuksessa. Näin kustannukset jäisivät murto-osaan nykyisin vaadittavasta.

Kaj Turunen
kansanedustaja (ps.)
Savonlinna

Tagit