Tutkimusyhtiö Verian (aiemmin Kantar) selvitti suomalaisten käsityksiä presidentin puolison tärkeimmistä tehtävistä.

Edustaminen ulkomailla (46 %), Suomi-kuvan edistäminen (43 %) ja edustaminen kotimaassa (40 %). Nämä kolme tehtävää nousivat selkeästi kärkeen, kun suomalaisilta kysyttiin heidän mielestään tärkeimpiä presidentin puolison tehtäviä.

Tärkeiden tehtävien joukkoon nousivat myös tapahtumien suojelijana toimiminen (21 %), hyväntekeväisyys (21 %), presidentin tukeminen asiakysymyksissä (15 %), diplomatia (15 %), arvojohtajana toimiminen (13 %) sekä julkiseen keskusteluun osallistuminen (11 %).

Niukalti mainintoja sen sijaan saivat päätöksentekoon osallistuminen (3 %), viennin edistäminen (3 %), osallistuminen presidentin kanslian kokouksiin (1 %) ja vallankäyttö (1 %).

Naiset painottivat miehiä enemmän edustamista ulkomailla ja kotimaassa, hyväntekeväisyyttä sekä diplomatiaa.

Miesten vastauksissa painottuivat enemmän Suomi-kuvan edistäminen ja tapahtumien suojelijana toimiminen. Erot olivat kuiitenkin melko pieniä.

Presidentin puolison roolia pitää erittäin tärkeänä 11 prosenttia suomalaisista (naiset 12 %, miehet 11 %), melko tärkeänä 31 % (naiset 34 %, miehet 28 %). Puolison roolia ei pidä kovin tärkeänä 40 % suomalaisista (naiset 38 %, miehet 43 %), ja ei lainkaan tärkeänä 14 prosenttia (naiset 12 %, miehet 16 %).

Kysely tehtiin syksyllä 2023 perussuomalaisten toimeksiannosta osana puoluebarometria. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 274.

Presidenttiehdokkaiden puolisot 9.1.2024 Ilta-Sanomien Vaalimessuilla.

SUOMEN UUTISET