Valtamedia on uutisoinut näkyvästi jokaisesta tutkimuksesta, joka näyttäisi osoittavan, että suuri yleisö pitää valtamediaa luotettavina uutislähteinä. Nyt Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä kuitenkin käy ilmi, että luottamus ei koske kaikkea uutisointia. Ei kukaan ole epäillyt, ettei media osaisi raportoida, voittiko Kärpät Tapparan vai päinvastoin. Luotettavuus on kyseenalaistettu politiikkaa koskevissa kysymyksissä, ja uusi tutkimus osoittaa, että alle puolet suomalaisista pitää tiedotusvälineiden poliittisia uutisia luotettavina.


Valtaosa kansalaisista luottaa erittäin tai melko paljon urheilua (78 %), kulttuuria (70 %), tiedettä (67 %), taloutta (60 %) ja ulkomaita (58 %) käsitteleviin sisältöihin medioissa. Näihin ei kohdennu juurikaan epäluottamusta, joka vaihtelee urheilun neljästä prosentista talouden ja ulkomaiden 10 prosenttiin, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä.

Poikkeuksen muodostavat politiikkaa koskevat uutiset ja muut sisällöt tiedotusvälineissä. Suomalaisista alle puolet (46 %) luottaa poliittisiin uutisiin erittäin tai melko paljon. Viidennes (20 %) arvioi politiikkaa käsittelevät asiasisällöt mediassa enemmän tai vähemmän epäluotettaviksi.

Puoluekanta on yhteydessä näkemyksiin politiikan uutissisältöjen luotettavuudesta varsin ennakoitavalla tavalla. Punavihreään agendaan kallellaan oleva media saa luottamuksen lähinnä liberaalien kaupunkilaisten parista. Konservatiivit suhtautuvat tiedotusvälineiden poliittiseen uutisointiin epäilevimmin.

Perussuomalaisista kaksi viidestä tuntee epäluottamusta, vain reilu neljännes luottaa

Enemmistö SDP:n (56 %), kokoomuksen (55 %), vihreiden (57 %) ja vasemmistoliiton (54 %) kannattajista pitää politiikan sisältöjä luotettavina. Perussuomalaisten ja keskustan tukijat suhtautuvat selvästi varauksellisemmin.

Perussuomalaisten tukijoista reilu neljännes (29 %) luottaa ja kaksi viidestä (41 %) tuntee epäluottamusta. Keskustan kannattajien parissa luottavaisia on enemmän kuin kaksi viidestä (45 %) ja epäileväisiä noin viidennes (21 %).

Talouden uutisointiin luottavat eniten akavalaiset (74 %), yrittäjät (70 %) ja ylemmät toimihenkilöt (71 %). Vähiten luottamusta on työttömillä (38 %). Kulttuurin uutisointiin luotetaan tasaisesti vaihdellen työttömistä (57 %) akavalaisiin (78 %). Peruskoulutuksen saaneet ovat kriittisimpiä kaikkeen uutisointiin.

Suomen Uutiset