Yhteiskuntatieteilijät kaivavat hautaa koko tiedeyhteisön uskottavuudelle osallistuessaan julkiseen keskusteluun. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa epäilee tutkijoiden kannanottoja henkilökohtaisten näkemysten värittämiksi, Aamulehti kertoo. Mihin suuntaan tutkijoiden uskotaan olevan kallellaan, ilmenee siitä, että ainoastaan vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjien keskuudessa alle puolet arvelee tutkijoita puolueellisiksi.

Kyse ei ole siitä, että huonosti koulutetut eivät ymmärtäisi, miten tiedettä tehdään. Epäluulo läpäisee kaikki koulutustasot.

– Myös lähes puolet korkeasti koulutetuista arvioi tutkijoilla olevan julkisissa kannanotoissaan poliittisia vaikuttumia, e2:n tutkija, valtiotieteiden tohtori Ville Pitkänen sanoi Aamulehden mukaan.

Yhteiskuntatieteilijöiden ahkera osallistuminen julkiseen keskusteluun on tutkimuksen tekijöiden mukaan yksi syistä epäluuloon, kyselytutkimuksen tehneet tutkijat arvelevat. Yhteiskuntatieteilijät kommentoivat usein spekulatiivisesti asioita, joista heillä ei ole tutkimusnäyttöä.

Tutkimuksen mukaan 57 prosenttia suomalaisista uskoo myös, että perinteinen media kärjistää yhteiskunnallista keskustelua ja ylikorostaa mielipide-eroja. Lähes puolet (47 prosenttia) arvioi medioiden kirjoittavan yksipuolisesti maailman tapahtumista.

Suomen Uutiset kirjoitti aiemmin tutkimuksesta, jonka mukaan Tampereen yliopiston journalistiopiskelijoista ylivoimainen enemmistö on vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia. Samassa jutussa kerrotaan tutkimuksesta, jonka mukaan yhdysvaltalaisten yhteiskuntatieteellisistä professoreista ylivoimainen valtaosa on liberaaleja demokraattien kannattajia.

Perussuomalaisten äänestäjät huolissaan sekä työntekijöistä että yrittäjistä

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että perussuomalaisten kannattajat ovat demariäänestäjiä huolestuneempia työntekijöiden asemasta ja kokoomuksen äänestäjiä huolestuneempia yrittäjistä.

Suomalaisten mielestä julkisen vallan ei tulisi edistää kaupungistumista. Vain 16 prosenttia toivoo, että kaupungistumista vauhditetaan.

Suomen Uutiset kirjoitti äskettäin tutkimuksesta, jonka mukaan maalla asuu onnellisempia ihmisiä kuin kaupungeissa.

Liberaalieliitti on leimannut kansallismielisyyden epäilyttäväksi asiaksi tai ääriajatteluksi, mutta tutkimuksen mukaan kansallistunnetta pitää myönteisenä yli neljä viidestä vastaajasta. Sama koski myös itsensä eurooppalaisiksi mieltäviä.