Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Juha Väätäinen, Jari Lindström ja Martti Mölsä ovat saaneet valiokunnassa läpi omat vaatimuksensa hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi maankäyttö- ja rakennuslaki.

Uusi laki kohdentuu erityisesti sekä korjausrakentamiseen että työnjohtoon kohdistuviin pätevyysvaatimuksiin rakennusalalla. Perussuomalaiset pitävät uuden lakiesityksen linjauksia rakennuspätevyysvaatimuksista muutosten jälkeen erittäin kohtuullisina, etenkin nykyisessä vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa.

Erityisenä huolena oli alun alkaen se, että uusi rakennuslaki heikentäisi useiden kymmenien, jopa satojen suomalaisten rakennusammattilaisten mahdollisuuksia jatkaa nykyisissä työtehtävissään.  Uusi pätevyysvaatimusrajaus olisi koskenut etenkin nk. vanhan koulukunnan rakennusmestareita sekä insinöörejä. Nyt perussuomalaisten vaatimuksesta lakiin kirjataan, että lähtökohtaisesti rakennusalan kelpoisuusvaatimukset säilyvät nykyisellä tasolla.  Myös sisällöllisesti sääntely esitetään säilytettäväksi ennallaan. Jos ensimmäiseksi esitetty lakiehdotus olisi mennyt läpi, se olisi johtanut rakennusalalla vakavaan resurssipulaan. Onneksi nyt näin ei käynyt. 

– Todellinen uhka tästä oli olemassa erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Juha Väätäinen, Jari Lindström ja Martti Mölsä toteavat. 

Riittävän pitkä siirtymisaika

Uusi lakiesitys ottaa huomioon myös sen, että uuteen järjestelmään siirtymisessä on riittävän pitkä siirtymäaika, joka mahdollistaa alan varautumisen uusien elementtien omaksumiseen. Jatkossa tarkemmat määräykset vaativuusluokkien määräytymisistä annetaan valtioneuvoston asetuksella eikä ympäristöministeriön asetuksella. Tämä on perussuomalaisten mielestä hyvä parannus aikaisempaan. 

– On erityisen tärkeää, että tällaiset asiat säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä tuo toimintaan pitkäjänteisyyttä, jota ala kaipaa, sanovat Väätäinen, Lindström sekä Mölsä.

Ympäristövaliokunnan perussuomalaisten mukaan hallitukselta vaaditaan jatkossa myös riittävää huolenpitoa siitä, että kosteusvaurioita tutkivien henkilöiden määrä ja laatu maassamme on riittävällä tasolla.

– Vain näin toimimalla pystytään parantamaan kosteus- ja homevaurioiden valvontaa ja tasoa maassamme, kolmikko toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS