Hallitus kertoi eilisellä kyselytunnilla tekemistään muutoksista osinkoverouudistukseen. Alle 150 000 euron osingoista, jotka jäävät alle kahdeksan prosentin tuottovaatimuksen, verotetaan 25 prosenttia pääomatulona. 150 000 euron rajan ylittävältä osalta veronalaista tuloa on 85 prosenttia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki ei ole tyytyväinen korjausliikkeeseen:

– Hallitus luo rajun progressiokynnyksen 150 000 euron kohtaan. Veroprosentti 150 000 euroon asti on 7,5 %, tämän jälkeen 27,2 %. Ennen listaamattomista yrityksistä kannatti nostaa 60 000 euroa verovapaana. Nyt tämä raja on nostettu 150 000 euroon. Tämä aiheuttaa erinäisiä käyttäytymismuutoksia, ja kannustaa erityisesti nostamaan rahat ulos yrityksestä osinkoina 150 000 euroon asti, jolloin selviää verrattain alhaisella 7,5 % verokannalla.

– Aiemmin 150 000 euron osingoista maksettiin pääomaveroa 13,4 prosenttia. Hallituksen kehysriihipäätöksen jälkeen maksetaan enää 7,5 prosenttia. Kannustaako tämä hallituksen mukaan pitämään rahaa yrityksessä?

Vähämäki ihmettelee, miksi hallitus ei laskenut tuottovaatimusta neljään tai viiteen prosenttiin, kuten Hetemäen verotyöryhmän mallissa, ja luonut samalla enemmän veronalaisen tulon portaita minimoidakseen edellä mainitut käyttäytymisvaikutukset.

– Tämä on perussuomalainen malli ja sellainen, joka nimenomaan kannustaa pienyrityksiä, joihin käytännössä kaikki työpaikat nykyään syntyvät. Malli myös säilyttää pääomaa suuremmissa yrityksissä.

– Listattujen yritysten osinkoihin tehty osinkoveromuutos olisi puolestaan voitu toteuttaa siten, että tiettyyn euromäärään asti osingot olisivat olleet kevyemmin verotettuja. Tämä olisi kannustanut etenkin piensijoittajia sijoittamaan osakkeisiin.

PS VERKKOTOIMITUS