Eduskunnan lakivaliokunta hylkäsi tänään kansalaisaloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista äänin 10-6. Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan äänestivät kaikki perussuomalaisten, keskustan ja muutos2011:n edustajat, vastaan paikalle saapuneet sosialidemokraatit, vasemmistoliitto, RKP ja vihreät. Kokoomuksen osalta mielipide jakautui.

Erikoista äänestyksessä oli se, että paikalta puuttuivat aloitetta aiemmassa käsittelyvaiheessa puoltaneet demarit Suna Kymäläinen ja Mikael Jungner, vaikka päivämäärästä oli jo kuukautta aiemmin sovittu. Koska SDP:llä ei ollut paikalla omaa varajäsentä, istahti poissaolijan paikalle lakialoitetta vastaan äänestänyt keskustan Eeva-Maria Maijala.

– Toisin sanoen demarit tavallaan luovuttivat äänensä vastustavalle taholle. Sitä en tiedä, oliko se tarkoituksellista vai ei. Mietintö etenee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä, missä jokainen kansanedustaja voi ottaa asiaan kantaa, sanoo perussuomalaisten Kaj Turunen.

Adoptioasia suurin kynnys

Turusen mielestä avioliitto on lähtökohtaisesti miehen ja naisen välinen liitto. Hän aprikoi myös, olisiko aloitteella voinut olla paremmat läpimenomahdollisuudet, jos adoptio-oikeus ja avioliitto sanana olisi jätetty siitä pois ja puhuttu sen sijaan vaikka pariliitosta.

– Jos lakialoite tällaisenaan hyväksyttäisiin, se vaatisi hyvin suuria muutoksia muuhun lainsäädäntöön. Tämä veisi aikaa vähintään kaksi vuotta. Minulle henkilökohtaisesti suurin kynnyskysymys on adoptioasia, koska silloin ei puhuta enää aikuisten vaan lasten oikeuksista, ja mielestäni jokaisella adoptiolapsella on oltava oikeus vähintään äitiin.

Jos Suomessa hyväksyttäisiin sukupuolineutraalien parien adoptio-oikeus, vaikeutuisi myös adoptiolasten saanti, sillä on olemassa paljon maita, jotka eivät lähetä lapsia maihin, joissa homopareilla on oikeus heitä adoptoida.

Kysymys on arvovalinnasta

Myös Mika Niikko (ps.) on sitä mieltä, että lakivaliokunnan ratkaisu oli täysin oikea. Kysymys ei ole pelkästään perhe-, vaan myös arvokysymyksestä.

– Avioliitto on pidettävä kunniassa, miehen ja naisen välisenä liittona, ja myös adoptiolapselle on suotava oikeus sekä isään että äitiin. Kun sukupuolineutraali avioliittolaki Ruotsissa hyväksyttiin, ei mennyt kuin puoli vuotta ennen kuin kirkossa alettiin vihkiä homopareja, jottei kirkko olisi joutunut ristiriitaan lainsäädännön kanssa. Tämä on hyvin tärkeä asia myös, koska vaikka kansalaisaloitteessa ei kirkkovihkimistä vaaditakaan, on se luonnollinen seuraamus sukupuolineutraalista avioliittolaista, mikä asiantuntijakuulemisissa myös hyvin tuli esille, Niikko sanoo.

Moni arvelee, että asiasta joudutaan vielä eduskunnan suuressa salissa äänestämään. Niikko kuitenkin uskoo, etteivät ihmiset ole valmiita hyväksymään ennen kaikkea homoparien adoptio-oikeutta.

– Perussuomalaisten puolueena ei tule taipua tällaisten vaatimusten edessä. Meillä tulee olla selkeä linja siitä, mikä on puolueen tahtotila avioliittokäsitteen kanssa.

Lakialoitetta vastaan äänestivät Kaj Turunen (ps.), Mika Niikko (ps.), Arto Pirttilahti (kesk.), Markku Mäntymaa (kok.), Anne Holmlund (kok.), Kari Tolvanen (kok.), James Hirvisaari (muutos 2011), Ari Torniainen (kesk.), Peter Östman (kd.) ja Eeva-Maria Maijala (kesk.). Puolesta äänestivät Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Stefan Wallin (rkp.), Johanna Ojala-Niemelä (sd.), Kristiina Salonen (sd.), Oras Tynkkynen (vihr.) ja Jaana Pelkonen (kok.).