Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat – mukana myös perussuomalaisten Sampo Terho – jättivät perjantaina yhteisen talousarvioaloitteen rintamaveteraanien kuntoutuksen lisämäärärahasta. Eduskunnan keskuskansliaan jätetyssä aloitteessa ehdotetaan rintamaveteraanien kuntoutukseen 4 miljoonan euron määrärahaa.

– Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi taistelleiden veteraanien keski-ikä on yli 90 vuotta. Korkea ikä ja sen myötä väistämättä heikentyvä fyysinen toimintakyky lisäävät kuntoutuksen tarvetta, aloitteessa todetaan.

– Vaikka kuntoutukseen oikeutettujen joukko vuosittain pienenee, veteraania kohti tarvittavan kuntoutuksen määrä ja intensiteetti kasvavat. Näin ollen täysimääräistä pienempi kokonaismäärärahan aleneminen sotainvalidien ja sotaveteraanien vähetessä on perustultu. Allekirjoittaneiden eduskuntaryhmien yhteinen tahto on lisätä kuntoutusta ja sen kautta mahdollistaa laadukkaampia ja vaivattomampia elinpäiviä maamme kunniakansalaisille.

SUOMEN UUTISET

Tagit