Suomen teollisuuden tilaukset ovat pudonneet vuoden takaisesta 11 prosentilla. Ville Vähämäen (ps.) mielestä olemme tällä vauhdilla pian hätätilanteessa. Vähämäki painottaa elvytyksen tärkeyttä, jotta nopea suunnanmuutos saataisiin aikaan.

– Meidän on elvytettävä niin, että kotimaista kysyntä kasvatetaan ja ostovoimaa nostetaan ja kulutuskysyntää kohennetaan. Tämä tapahtuu aikaistamalla muun muassa tie- ja homekoulujen korjausohjelmia.

– Meidän tulee myös toimia niin, että saamme ulkomaiset yhtiöt investoimaan Suomeen. Eli saadaan yhtiöt tänne perustamaan tuotantolaitoksia ja sivutoimipisteitä. Viime vuosinahan on käynyt niin, että suomalainen teollisuus on investoinut ulkomaille ja samalla työpaikat ovat menneet rajojen taakse, muistuttaa Vähämäki.

Hallitus on linjaton

Vähämäki näkee onnettoman tilanteen taustalla hallituksen teollisuuspoliittisen ohjelman puutteen, jonka vuoksi Suomen teollisuuden kilpailukyky ja sitä myötä vienti ovat laskeneet huolestuttavasti.

– Nykytilannetta korjaisi myös se, että kaikki osapuolet ja osalliset pysyisivät maltillisina toiveissaan ja voittotavoitteissaan, painottaa kansanedustaja Vähämäki.

Seppo Huhta