– Säätiön tarkoituksen muuttamiseen on aina suhtauduttava kriittisesti ja tiukasti, huomauttaa patentti- ja rekisterihallituksen tiimiesimies Jouko Koitto.

Perussuomalaisten tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Vistbackan mukaan säätiöllä ei ole kiinnostusta tukea enää jatkossa perussuomalaisia. Vistbacka ilmaisi asian Uutissuomalaisen haastattelussa.

Suivaantui Huhtasaaren puheesta

Vistbackan mukaan syynä on perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaaren maanantaina eduskunnassa pitämä puhe, joka oli Vistbackan mielestä törkeä.

– Toivotamme ministeri Sampo Terholle ja kumppaneille mukavaa hallitustaivalta Juha Sipilän ja Petteri Orpon peukalon alla. Muistakaa totella kiltisti, niin kiiltävä musta auto odottaa huomennakin, Huhtasaari sanoi eduskunnassa.

Loikkareilla ei rahaa eikä kannatusta

Vistbackan näkemys on helppo ymmärtää, sillä hän tukee perussuomalaisista loikannutta Uusi vaihtoehto/Sininen tulevaisuus -ryhmää. Loikkareilla ei ole taustallaan minkäänlaista puolueorganisaatiota.

Ylen tänään julkaisemassa kannatusarviossa perussuomalaisille mitattiin jo 0,7 prosentin gallup-nousu, kannatuksen ollessa nyt 9,7 prosenttia.

Pari vuotta sitten kumottiin niin sanottu Lex Vennamo. Lain kumoaminen vuoksi loikkarit eivät siten saa mukaansa suhteellista osuutta perussuomalaisten puoluetuesta. Loikkarien toimintaedellytykset ovat huonot eikä heillä ole rahaa.

Ylen tänään julkaisemassa kannatusarviossa perussuomalaisille mitattiin jo 0,7 prosentin gallup-nousu, kannatuksen ollessa nyt 9,7 prosenttia. Sen sijaan hallitusta tukevan Uusi vaihtoehto –ryhmän kannatus on eduskuntaryhmistä alhaisin, eli vain 2,3 prosenttia.

Säätiön tarkoitusta vaikea muuttaa

Vistbackan toiveista on hyvin pitkä matka siihen, että tukisäätiö tosiasiallisesti saattaisi lopettaa perussuomalaisten tukemisen, jolloin esimerkiksi loikkarien toiminnan edistäminen ehkä olisi mahdollista.

”On vaikea kuvitella perusteita, joiden vuoksi tukisäätiön tarkoitus olisi tällä hetkellä muokattavissa niin, ettei säätiö enää tukisi perussuomalaisia.”

Tämä edellyttäisi ensinnäkin säätiön hallituksen kolmen neljäsosan enemmistöllä kannattamaa päätöstä säätiön tarkoituksen muuttamisesta. Lisäksi muutos olisi hyväksytettävä patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH).

– Säätiön tarkoituksen muuttamiseen on aina suhtauduttava kriittisesti ja tiukasti. On vaikea kuvitella perusteita, joiden vuoksi tukisäätiön tarkoitus olisi tällä hetkellä muokattavissa niin, ettei säätiö enää tukisi perussuomalaisia, PRH:n tiimiesimies Jouko Koitto sanoo.

”Miksi säätiö ei tukisi perussuomalaisia?”

Säätiölain mukaan säätiön tarkoituksen muuttaminen edellyttää tilannetta, jossa säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varojen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edellytys.

Lisäksi edellytetään, ettei uusi tarkoitus olennaisesti poikkea alkuperäisestä tarkoituksesta.

”Tässä herää kysymys, miksi säätiö ei voisi enää tukea perussuomalaista puoluetta.”

– Perussuomalaisten tukisäätiön nykyisten sääntöjen mukaan säätiön tarkoitus on tukea nimeltä mainitun puolueen, siis perussuomalaisten toimintaa. Tässä herää kysymys, miksi säätiö ei voisi enää tukea perussuomalaista puoluetta.

– Onko siis nähtävissä, että olisi olemassa edellytykset säätiölain mukaiselle tarkoituksen muuttamiselle siten, että säätiö luopuisi tukemasta perussuomalaisia? Ei minun mielestäni. Perussuomalainen puolue jatkaa toimintaansa, eivätkä puolue itsessään tai puolueen säännöt ole muuttuneet millään tavalla, Koitto sanoo.

Säätiöt muuttavat tarkoitustaan erittäin harvoin

Säätiö on varallisuutta hallinnoiva oikeushenkilö. Lain mukaan säätiö tukee tai harjoittaa hyödyllistä tarkoitusta edistävää toimintaa. Tällainen hyödyllinen tarkoitus ei kuitenkaan voi olla yleisen liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen säätiön lähipiiriin kuuluvalle henkilölle.

Koitto sanoo, että säätiön tarkoituksen muuttaminen on tehty tiukaksi harkitusti ja punnitusti.

– Erittäin harvoin tällaista ylipäätään tapahtuu, siis että säätiö lähtisi muuttamaan tarkoitustaan. Yleisellä tasolla voidaankin todeta, että tarkoituksen muuttaminen on mahdollista, mutta se on erittäin vaikeaa. Edellytyksenä siis ovat ensinnäkin lain mukaiset ennakkoehdot. Lisäksi tällainen muutos tulee perustella hyvin.

Mahdolliset säätiön sääntöjen tai tarkoituksen muutokset käsitellään PRH:ssa. Tällöin PRH selvittää, täyttyvätkö lain mukaiset edellytykset. Selvityksen perusteella PRH joko hyväksyy tai estää muutoksen. Muuttamista koskeva päätös on lopuksi myös rekisteröitävä.

Vistbacka esittänyt vaihtelevia lausuntoja

Perussuomalaisten tukisäätiö omistaa nykyisen perussuomalaisten puoluetoimiston Helsingin Yrjönkadulla. Säätiö sai puolueelta lainaa 1,7 miljoonaa euroa huoneiston hankintaan. Puolue maksaa säätiölle kuukausivuokraa, jolla säätiö vastaavasti lyhentää lainaa.

Säätiö on siten perussuomalaisista erillinen ja itsenäinen taho. Vistbackan ohella säätiön hallituksessa toimii myös puolueesta loikannut entinen puheenjohtaja Timo Soini.

Vielä viime viikolla tukisäätiö ei Vistbackan mukaan ollut avustamassa muita kuin perussuomalaisia, kuten säätiön säännöt edellyttävät.

Vistbacka on viime päivinä esittänyt vaihtelevia lausuntoja siitä, mihin tarkoitukseen säätiö tulisi jatkossa kanavoimaan varallisuuttaan. Vielä viime viikolla tukisäätiö ei Vistbackan mukaan ollut avustamassa muita kuin perussuomalaisia, kuten säätiön säännöt edellyttävät.

Vistbacka myös totesi Suomen uutisille, ettei jaettavaa varallisuutta edes ole, ja että säätiöllä on edelleen velkaa omistamastaan huoneistosta.

Myös Halla-aho tyrmäsi Vistbackan aikeet

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan tilanne puoluetoimistona toimivan huoneiston käyttämisen suhteen on edelleen auki.

Halla-aho näkee mahdottomana, että perussuomalaisten tukisäätiö ryhtyisi jakamaan varojaan muille ryhmittymille.

– Säätiö on omien sääntöjensä mukaan perustettu tukemaan perussuomalaisen puolueen toimintaa. Kilpailevien poliittisten liikkeiden tukeminen ei kuulu sääntöjen tai yleisen maalaisjärjenkään puitteissa tämän säätiön tehtäviin, Halla-aho sanoi viime viikolla Ilta-Sanomille.

ILKKA JANHUNEN