Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen osallistui puoluetoveriensa tapaan maratonkeskusteluun Euroopan unionin elvytyspaketista. Wihosen mielestä tukipaketti vie EU:ta askel askeleelta lähemmäksi liittovaltiota, eikä tilanne tulevaisuudessakaan ole muuttumassa Suomen kannalta edulliseksi.

– On jäänyt sellainen vaikutelma, että jos paketti hylätään, lakkaa Suomi olemasta länsimaa, ajaudumme lamaan, taloutemme kaatuu ja kaikki sivistys häipyy pohjolan perukoilta. Epäillä kuitenkin sopii! väitti perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Wihonen ei puheissaan väitteitä tukipaketin kertaluontoisuudesta niellyt. Esimerkiksi Ranskasta ja Italiasta on jo avoimesti tullut viestiä suunnitelmista uusille, laajemmille elvytyspaketeille ja yhteisille velkakirjoille.

– Hyväksymällä tukipaketin Euroopan unionissa siirrytään askel askeleelta kohti liittovaltiokehitystä, yhtä budjettia ja Euroopan laajuista veronkeräystä.

Perussuomalaisille Suomen etu tulee ensin

Wihosen mukaan perussuomalaisille ensisijaista on Suomen ja sen kansalaisten etu. Suomalaisilta kerätyt verorahat ja kansallinen omaisuus tulee käyttää ensisijaisesti oman kansan ja maan hyväksi.

– Nyt ollaan avaamassa loputtomia velkaportteja ja omaa päätäntävaltaa ollaan luovuttamassa entistä enemmän Brysseliin. Jokainen ymmärtää, että mitä kaukaisemmaksi päätäntävaltaa keskitetään, sitä vähemmän vaikutusvaltaa alueilla on. Jos nyt on Suomen syrjäseutujen ääntä vaikea saada kuulumaan edes tänne Helsinkiin asti, niin miten vaikeaa on saada ääntä kuulumaan Brysseliin?

Mihin suuntaan Suomea ollaan viemässä?

Toisin kuin väitetään, perussuomalaiset eivät ole kansainvälistä yhteistyötä vastaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Euroopan unioni voi sanella, miten Suomessa toimitaan tai asioista päätetään.

– Suomi on pieni maa ja pieni kansa. Roolimme maailmanhistoriassa on varsin pieni ja lyhyt, jos verrataan esimerkiksi entisiin historian suurvaltoihin. Pienen kansan on täytynyt luovia suurten välissä, ja näin tulee olemaan jatkossakin. Haluammeko itse olla ohjaksissa vai menemmekö vain virran mukana? Mihin suuntaan Suomea ollaan viemässä? Wihonen kysyy.

Suunta on kohti liittovaltiota

Wihosen mielestä elvytyspaketista käytävässä keskustelussa suunta näyttää vahvasti kohti yhteistä liittovaltiota. Viime vuonna vaadittiin solidaarisuutta koronasta kärsineille maille, nyt puhutaan jo ”uuden sukupolven Euroopasta”, yhteisistä velkakirjoista ja yhteisistä veroista. Suunta on kohti liittovaltiota.

– Elvytysrahoja on esimerkiksi suunniteltu Espanjan paperi- ja selluteollisuuden tukemiseksi. On kovin vaikea ymmärtää, miksi tämä olisi Suomen viennin kannalta hyödyllistä. Samalla kun maassamme tehtaita ajetaan alas ja tuhansia ihmisiä jää työttömäksi, ollaan valmiita tukemaan valtavilla summilla lainoja, jotta tehtaita saadaan perustettua eteläisessä Euroopassa.

– Elvytyspaketin rahoja on tarkoitus käyttää vihreään talouteen, mutta tokkopa tämä kuitenkaan on tarkoituksena. Vai onko tämä sitä vihreää siirtymää? Wihonen ihmettelee.

Suomelle jää maksajan rooli

Wihonen epäilee, ettei tulevaisuudessakaan tilanne ole muuttumassa Suomen kannalta edulliseksi. Jos Suomi ei nytkään saa ajettua omaa etuaan edes kyseisissä tukipakettineuvotteluissa, niin miten kukaan uskoo Suomen saavan ajettua omaa etuaan entistä tiiviimmässä unionissa, saati liittovaltiossa?

– Euroopasta ei löydy ymmärrystä syrjäseudun asukkaiden elämälle, metsänhoidolle saati tiukalle taloudenhoidolle. Suomelle jää maksajan rooli ja hiljainen hyväksyntä. Kättä puristetaan nyrkkiin, mutta kaikkeen suostutaan. Kuten monesti ennenkin historiamme aikana.

Kaikkeen ei tarvitse Suomenkaan suostua

Euroopan unionin tulevaisuus on Wihosen mielestä hyvin epäselvä. Selvää suuntaa ei ole näkyvissä esimerkiksi turvallisuuspolitiikan suhteen. Perussuomalaiset ovat Wihosen mukaan valmiita jatkamaan kansainvälistä yhteistyötä länsimaisten demokratioiden kanssa. Kaikkeen ei kuitenkaan tarvitse Suomenkaan suostua.

– Maan etua on ajettava tilanteissa, joissa niin vaaditaan, ja tukipaketin osalta näin ei ole tehty. Suomesta ollaan tekemässä maksumiestä vuosikymmenien ajaksi eteläisten jäsenvaltioiden kulutusjuhliin. Konkreettista hyötyä ei elvytyspaketista Suomelle pystytä osoittamaan.

– Tulevat sukupolvet on sidottu velkavankeuteen päätöksillä, joiden päätäntähetkellä ei ollut edes selvää, mihin ollaan suostumassa. Perussuomalaisille suomalaiset ovat aina ensisijalla, Wihonen sanoo.

Suomen Uutiset