Euroalueen pankit ovat jatkaneet luotontarjontansa kitsastelua yksityisille ajaen euroalueen inflaationäkymät alhaiseksi. Euroopan keskuspankki onkin esillä tämän tästä kertoessaan olevansa valmiina taistelemaan alhaista inflaatiota vastaan, The Wall Street Journal kirjoittaa. Kesällä 2012 EKP kertoi tekevänsä mitä tahansa pelastaakseen euroalueen. Näihin vakuutteluihin voidaan joutua turvautumaan jälleen kerran.

Mutta joutuuko keskuspankki myös toimimaan sanojensa tueksi?

EKP:n tavoitteena on vakuuttaa markkinat siitä, että euroalueella oltaisiin valmiita laajaan arvopaperien osto-ohjelmiin. Tällöin markkinoilla voisi viritä aiempaa suurempi riskinottohalukkuus, ja yritysten rahoituskanavat eivät näivettyisi pankkien säästäessä ja kaunistellessa taseitaan. Toisaalta euroalueen pankeille on annettu selkeät määräykset siitä, että niiden on vakavaraistuttava.

WSJ kirjoittaa, että ehkä EKP:ssa katsotaan, ettei tukitoimiin ole tarvetta. Esimerkiksi tutkimuslaitos Markitin julkaisemat euroalueen ostopäällikköindeksit kielisivät siitä, että talous alkaisi virota hiljalleen euroalueella. Tämän lisäksi keskuspankissa ehkä katsotaan, ettei osto-ohjelmat edes hyödyttäisi mitään. Pankeilla on euroalueella suuri osuus yritysten rahoituksesta, jolloin puhtaita yrityslainoja ei olisi riittävästi tarpeeksi suureen osto-ohjelmaan.

Talouden toipumisista yksi viidestä muodostuu ilman merkittävää luottoekspansiota. WSJ kirjoittaakin, että vanhojen velkojen sulatteluun onkin aihetta, eikä euroalueen talous välttämättä virkoakaan vain luottoja paisuttelemalla. Nähtäväksi jää onnistuuko EKP, vai vaurioittaako jo matalakin inflaatio liiaksi velallisten asemaa.

Henri Myllyniemi

Tagit